Logo-De-Sleutel-transparant
We zijn volop in ontwikkeling met betrekking tot het aanbod begaafde leerlingen op De Sleutel. Voor de (hoog)begaafde leerlingen zijn wij sinds vorig schooljaar, naast het aangepaste aanbod voor taal en rekenen (het compacten en het verbreden/verdiepen) binnen de klas, gestart met projectmatig onderwijs buiten de klas.
We hebben na overleg met een specialist die ons begeleidt nieuwe criteria opgesteld voor deelname aan het projectonderwijs (buiten de klas) en voor de 3-ster-kinderen en de tweede-leerlijn-kinderen voor rekenen en taal (in de klas). Na de herfstvakantie gaan deze nieuwe criteria in.
Voor het 3-ster-programma en de tweede leerlijn in de klas kan dit betekenen dat er veranderingen voor uw kind optreden. Deze veranderingen betekenen overigens niet dat uw kind achteruitgegaan is in niveau. Waar nodig en mogelijk zal voor hen een aangepast aanbod op gebied van rekenen of taal worden gezocht. De groepsleerkracht informeert u als er voor uw kind(eren) iets wijzigt.  
Buiten de klas is het projectonderwijs gestart! Er zijn nu twee lessen geweest.  Samen hebben we een naam bedacht voor deze groep: De uilengroep. In de komende berichten zal deze naam gebruikt worden.


Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zaterdag 24 aug 2019
Go to top