Met ingang van 2 oktober heeft het Kindcentrum Schalkhaar een eigen website. We maken dan tevensook gebruik van onze nieuwe kindcentrum-emailadressen. Op die manier hopen en verwachten we dat ouders en belangstellenden ons gemakkelijker kunnen vinden.

Op www. kindcentrumschalkhaar.nl vindt u informatie over Spring in’t Veld (peuteropvang en peuterontwikkeling), de buitenschoolse opvang en over de brede school. Verder bent u met één druk op de knop op de website van de Nicolaas of de Sleutel. Hoewel de website in de komende tijd nog aangepast wordt, kunt u er vanaf 2 oktober de meest belangrijke zaken met betrekking tot ons kindcentrum vinden.