Inmiddels zijn bijna alle startgesprekken afgerond. Dit is het tweede schooljaar dat wij dit doen. We ervaren deze gesprekken als zeer waardevol. Het eerste contact tussen ouders en groepsleerkracht is gelegd en ook inhoudelijk kan er worden afgestemd tussen thuis en school . Hopelijk ervaart u deze gesprekken u als ouder ook als zinvol.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de workshopavond van 22 september. Op deze avond zal het team in twee rondes belangrijke ontwikkelingen schetsen op onze school. Wij stellen het heel erg op prijs als u deze avond komt bezoeken. De workshopavond wordt gecombineerd met de jaarlijkse Grote Ouderavond van de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook hierover leest u meer in de uitnodiging.