Juf Esther, meester Erwin en juf Judith volgen 9, 10 en 11 september een cursus voor het geven van rots-en-water-trainingen aan bovenbouw-leerlingen van basisscholen. (Zij worden op deze dagen, waar nodig vervangen).  Na deze cursus zullen deze leerkrachten ook een Rots- en Water- training in groep 6, 7 en 8 verzorgen. Hierover ontvangt u te zijner tijd meer informatie.


Rots en Water is een psychofysieke training die zich richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek. De bedoeling is dat Rots en Water een vast onderdeel wordt van ons onderwijsprogramma. Jennifer en Judith zullen hier ongetwijfeld op terugkomen op de workshopavond van 22 september (workshop ‘sociaal emotionele ontwikkeling’).

Op gebied van daltononderwijs willen we dit schooljaar het portfolio verder ontwikkelen. In het kader van eigentijds daltononderwijs investeren we dit schooljaar flink in ICT. Binnenkort wordt er in de school WIFI aangelegd en gaan we werken aan het invoeren van ICT-toepassingen in ons daltononderwijs. Hierover ontvangt u later in het schooljaar meer informatie.

Op gebied van talentontwikkeling staat dit schooljaar het projectonderwijs voor begaafde leerlingen centraal. Op de workshopavond zullen Anniek en Marit, onze nieuwe intern begeleider, hier meer over vertellen.