Heeft u zich al ingeschreven voor de startgesprekken? Voor de ouders van de leerlingen van groep 2-8 hangen er intekenlijsten bij de lokalen. Voor de ouders van groep 1 is een startgesprek niet zinvol, omdat zij al een uitgebreide intake en/ of stand-van-zaken-gesprek hebben gehad. Het startgesprek is bedoeld als kennismakingsgesprek tussen ouder(s) en leerkracht(en). In dit gesprek kunt u aan de hand van het eerder ontvangen formulier informatie geven over wat uw kind.