Op 22 september organiseert de school een workshopavond, waarin leerkrachten iets vertellen over belangrijke ontwikkelingen op De Sleutel. We merken dat we op de gewone groepsouderavonden soms wezenlijke onderwerpen maar kort kunnen belichten. Daarnaast hebben we gemerkt dat de behoefte van ouders aan een algemene presentatie van leerkrachten over de groep in de loop der jaren afneemt. Sommige ouders hebben aangeven vooral naar de groepsouderavond te komen om kennis te maken met de leerkracht. Doordat we sinds vorig schooljaar met startgesprekken werken, heeft die kennismaking al plaatsgehad.


Op deze eerste workshopavond kunt u kiezen uit de onderstaande workshops:

  • Kleuteronderwijs op de Sleutel (vergelijkbaar met de groepsouderavond voor groep 1)
  • Veilig Leren Lezen in groep 3 (vergelijkbaar met de groepsouderavond voor groep 3)
  • Overgang groep 8 - voortgezet onderwijs (vergelijkbaar met de groepsouderavond voor groep 8)
  • Spellingonderwijs  op de Sleutel
  • Dalton en rapportfolio
  • Projectonderwijs voor  begaafde leerlingen op de Sleutel
  • Sociaal emotionele ontwikkeling

De avond begint om 19.30 uur met de eerste ronde workshops. In de daaropvolgende pauze zullen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad verslag doen van hun activiteiten van het afgelopen schooljaar en vooruitblikken naar het komende schooljaar. Ook wordt (de hoogte van) de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Hierna vindt een tweede ronde workshops plaats. De avond is om ongeveer 21.30 uur afgelopen. Begin september ontvangt u een uitnodiging voor deze avond.