In het onderwijs is het zo geregeld dat niet alleen personeel, maar ook ouders zeggenschap kunnen uitoefenen. Zij doen dat niet in een aparte raad, maar in een gezamenlijk orgaan met het personeel van een school, de MR. Deze uitzondering hangt samen met de specifieke pedagogische functie van de school. Bij onderwijs gaat het niet alleen om overdracht van kennis, maar ook om vorming en opvoeding van kinderen. Daarbij spelen zowel onderwijskrachten als ouders een grote rol. Het is belangrijk dat er een goede afstemming is tussen school en thuis.

In verband met het aftreden van Liesbeth Hekkers is de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuw MR-lid.
Heeft u interesse, dan kunt u voor 4 september dit aangeven bij Marianne van Haren (moeder van Abe en Julia) Per mail is zij bereikbaar op . Als u een mailtje stuurt zal zij contact met u opnemen.