In de raadsvergadering van juli heeft de politiek besloten dat er geen extra gelden vrijkomen voor de renovatie van De Sleutel. Het blijft bij de eerder genoemde €250.000. Naar aanleiding van het bezwaarschrift dat ons bestuur bij de gemeente heeft ingediend, wordt het bestuur en de gemeente gevraagd om tot een gezamenlijke analyse te komen  van renovatie-activiteiten gerelateerd aan de verantwoordelijkheden die aan de partijen zijn toebedeeld. Binnenkort is er overleg tussen de school en het bestuur hoe met deze situatie om te gaan. Hierin is ook een belangrijke rol voor de medezeggenschapsraad weggelegd. Wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt u verder geinformeerd.