In het kader van de nieuwe CAO zijn er en aantal wijzigingen waar u als ouder in meer of meerdere mate ook mee te maken krijgt.
Voorheen was het gebruikelijk dat een leerkracht die fulltime werkte zijn 1659 uren verdeelde over 39,2 schoolweken. In de nieuwe CAO gaan de leerlingen nog steeds 39.2 weken naar school maar leerkrachten 41.4 weken. Dit betekent dat het aantal uren die een leerkracht werkt verdeeld wordt over meer weken. Op deze manier hopen bonden en werkgevers dat de werkdruk in het onderwijs wordt teruggebracht. Wij werken dit schooljaar met twee leerling-vrije weken: de laatste week van de zomervakantie en de eerste week van meivakantie zijn voor leerkrachten gewone werkweken.


Een andere om de werkdruk aan te pakken heeft te maken met afspraken over overwerk. In het verleden hoorde overwerk bij je taak. Nu moet overwerk gecompenseerd worden. Bij overwerk kunt u met name denken aan ouderavonden, versieravonden, meerwerk als gevolg van bijstelling van plannen. Op de activiteitenkalender, die u aan het eind van vorig schooljaar hebt ontvangen, hebt u kunnen zien dat er een aantal piekdagen zijn ingeroosterd. De piekdagen zijn bedoeld voor leerkrachten om hun overwerk te compenseren. De leerlingen zijn dan vrij en de leerkrachten hebben dan tijd om werk voor en in hun groep te doen.  De piekdagen vallen dit jaar op 9 november, 29 januari, 25 mei (maandag in de eerste week van de meivakantie) en 1 juli. Deze dagen komen naast de gebruikelijke studiedagen. Studiedagen zijn bedoeld als deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het werken aan schoolontwikkeling. De studiedagen vindt u ook op de activiteitenkalender.