uilengroepVandaag was de afsluiting van het project: Snelle machines (groep 6/7/8) en Dieren van de wereld (groep 4/5).

groep2 doelem 1We hebben hiervoor een bezoek gebracht bij groep 7.
Ieder kind uit groep 2 heeft zijn/haar doel verteld en laten zien aan een ouder kind uit groep 7 (met behulp van hun rapportfolio). Spannend...maar wat waren ze trots op zichzelf!

groepsfoto 3 kleinDinsdag 21 juni zijn de groepen 3 en 4 naar Avonturenpark Hellendoorn op schoolreisje geweest. De kinderen waren onder de indruk van alle spannende, leuke, grappige en snelle attracties.
Ook het weer zat ons mee! Een heerlijk zonnetje en toen we net weer in de bus zaten pas een bui!
Een heerlijke dag met elkaar, leuke attracties, mooi weer...wat wil je nog meer!

Volgende week vrijdag ontvangt u de groepsindeling voor het komende schooljaar. Deze wordt op 8 juli ook in de groepen meegedeeld. Op dinsdag 12 juli maken de kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht. Om half negen worden de kinderen in hun eigen lokaal verwacht. Daarna gaat elke groep naar het nieuwe lokaal, waar ze ontvangen worden door de leerkracht van het nieuwe schooljaar.

Tegelijk met de groepsindeling ontvangt u volgende week het activiteitenoverzicht voor het komende schooljaar met vakanties, studiedagen, piekdagen en de activiteiten (voor zover bekend). De data van het activiteitenoverzicht vindt u binnenkort ook op de website van de school.

Vrijdag 8 juli krijgen de leerlingen ook het rapportfolio mee naar huis. In de laatste periode hebben de kinderen in het kader van talentontwikkeling gewerkt aan een eigen gekozen doel. Het enthousiasme en de motivatie  waarmee de kinderen aan hun eigen leerdoel gewerkt hebben, heeft ons als team erg geïnspireerd. Wij zien de inzet van kinderen als een uitnodiging om volgend schooljaar het talentonderwijs op De Sleutel verder te verdiepen en vorm te geven.
Dinsdagmiddag 12 juli vanaf 14.15 uur kunt in de grote zaal afscheid nemen van Tjitske Groen, leerkracht van groep 1. Alle kinderen die momenteel naar De Sleutel gaan en in groep 1 begonnen zijn, hebben les gehad van juf Tjitske. Zoals al eerder aangekondigd zal Tjitske na de zomervakantie genieten van haar pré-pensioen.
 

Zoals u waarschijnlijk al via de mail heeft kunnen lezen, is er op woensdag 13 juli het grote Zomerfeest om gezellig het schooljaar af te sluiten. Om er voor te zorgen dat alles vlotjes en gemoedelijk verloopt hebben we jullie hulp hard nodig!
De hulp bij het zomerfeest is zo goed als rond. Wanneer u nog wilt helpen, kunt u zich nog aanmelden bij
Voor de kinderen zijn er leuke (sportieve) activiteiten bedacht, leuke prijsjes te winnen met het rad van fortuin en is er gedacht aan de lekkere trek!
De kinderen kunnen bij een van de festiviteiten nat worden, dus pas op met mooie kleren!

Vriendelijke groet,
De ouderraad
Op de vergaderdag heeft het team besloten dat we het prijzengeld dat we van ons bestuur hebben ontvangen in verband met het winnen van de onderwijsprijs 2016 geheel ten goede zullen laten komen aan het schoolplein. Aan de ‘boom’, die de afgelopen weken bij verschillende ingangen heeft gestaan, hebben veel kinderen en ouders een blaadje gehangen met de wens voor meer uitdagende, speelsere en gezelligere schoolpleinen. Het team vindt dit ook belangrijk.
Achter de schermen wordt al druk overleg gevoerd met de leerlingenraad en de ouderraad over de precieze besteding. De inrichting van het buitenlokaal zal vrij snel na de zomervakantie gerealiseerd worden. De Jantje Beton gelden vanuit de actie van de leerlingenraad worden daar ook bij meegenomen. Daarnaast zal ook de collectie buitenspeelgoed aangevuld worden. Met de ouderraad en de leerlingenraad onderzoeken we momenteel andere mogelijkheden voor mooiere schoolpleinen .
De uitslagen van de oude toetsen en de nieuw ingevoerde toetsen kunt u vanaf maandag 4 juli weer inzien. Het gedeelte dat betrekking heeft op de handelingsplannen kunt vanaf vrijdag 8 juli weer inzien.
Wanneer u na het opnieuw openstellen van het ouderportaal vragen of opmerkingen heeft, maakt u dan even een afspraak met de groepsleerkracht. Als de groepsleerkracht daar aanleiding toe ziet, zal hij of zij met u contact opnemen.
De openbare bibliotheek in Deventer heeft de VakantieBieb voor kinderen opengesteld. Volwassenen kunnen vanaf 1 juli gratis e-books binnenhalen. Dat gebeurt met een speciale app, die dit jaar meer titels bevat dan vorig jaar. Vooral voor kinderen noemt de bibliotheek het belangrijk in de vakantietijd te blijven lezen, om terugval in leesniveau te voorkomen. Om dit reden verspreidt de bibliotheek een gratis app met zestig titels voor kinderen, die ze zonder internet kunnen lezen op een smartphone of tablet. Voor volwassenen staan er straks dertig titels klaar.

De uitslagen van de oude toetsen en de nieuw ingevoerde toetsen kunt u vanaf maandag 4 juli weer inzien. Het gedeelte dat betrekking heeft op de handelingsplannen kunt vanaf vrijdag 8 juli weer inzien.
Wanneer u na het opnieuw openstellen van het ouderportaal vragen of opmerkingen heeft, maakt u dan even een afspraak met de groepsleerkracht. Als de groepsleerkracht daar aanleiding toe ziet, zal hij of zij met u contact opnemen. 
De MR heeft 28 juni voor het laatst dit schooljaar overleg gehad. Er zijn afspraken gemaakt met de schoolleiding over het raadplegen van de ouders m.b.t. gelijke-dagen-model. De school zorgt voor goede informatie en er komt een enquête om te stemmen over het voorstel om gelijke tijden vanaf het schooljaar 2017/2018 in te voeren. De oudergeleding van de MR heeft een neutraal standpunt. Dat wil zeggen dat de MR de uitslag van de stemming overneemt. Wanneer uit de ouderraadpleging een positief oordeel komt over 5 gelijke tijden, dan stemt de MR-oudergeleiding in met het voorstel van de directeur. Wanneer uit de ouderraadpleging blijkt dat de meerderheid van ouders de huidige schooltijden wil handhaven, zal de MR-oudergeleding niet instemmen met het voorstel. Daarnaast vindt de MR het belangrijk dat goed gekeken wordt naar de redenen van ouders om voor of tegen de gelijke tijden te stemmen. De enquête is in het najaar. Vul als ouder dus goed de redenen in waarom je voor of tegen bent.

Collage schoolreis groep 5 6 2016Dinsdag 21 juni zijn de groepen 5 en 6 op schoolreisje naar Slagharen geweest. Het was een ontzettend leuke, gezellige en warme dag, waarbij de Ripsaw Falls (wildwaterbaan), Expedition Nautilus (elkaar nat schieten) en de Mine Train (achtbaan) favoriet waren! Een enkeling durfde zelfs in de Free Fall (vrije val)…!
Dinsdag 21 juni was het eindelijke zover: het jaarlijkse kleuterfeest.
Dit keer met als thema “Ridders en prinsessen”.

Gedurende de toetsperiode zijn de uitslagen van de methode-onafhankelijke toetsen niet zichtbaar in het ouderportaal van Parnassys. Dit zijn voornamelijk de toetsen van het CITO. Vanaf 4 juli kunt u de uitslagen van de oude toetsen en de nieuw ingevoerde toetsen weer inzien.
De ervaring uit voorgaande toetsperiodes leert dat we tussentijds veel vragen krijgen per toets. Wanneer u na het opnieuw openstellen van dit gedeelte van ouderportaaal vragen of opmerkingen heeft, maakt u dan even een afspraak met de groepsleerkracht. Als de groepsleerkracht daar aanleiding toe ziet, zal hij of zij met u contact opnemen.

De gezamenlijke onderwijsbesturen van de scholen in Deventer willen graag dat alle basisscholen in onze gemeente met ingang van 1 augustus 2017 overgaan naar 5 gelijke schooltijden. Overgaan naar een dergelijke schooltijden-model heeft voor De Sleutel een aantal voordelen en een aantal nadelen. Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor een ouderavond over 5 gelijke schooltijden op 30 juni aanstaande. Tegelijk met deze uitnodiging ontvangt u van mij als directeur ook een toelichtende brief. Na een algemene voorlichting wil ik als directeur van De Sleutel met u in gesprek over de voor- en nadelen van 5 gelijke tijden voor De Sleutel.

Op woensdag 13 juli staat het zomerfeest weer op de agenda. Het jaarlijkse feest aan het einde van het jaar dat door de ouderraad wordt georganiseerd. Dat wordt weer gezellig!! U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, maar wij willen u nu alvast vragen om u aan te melden om te helpen die dag. We hebben weer ouders en verzorgers nodig die ’s middags willen helpen met het opbouwen, ’s avonds tijdens het feest willen helpen bij de activiteiten (spelletjes begeleiden, de bar, verkoop van munten en eten etc) en natuurlijk ’s avonds na het feest het afbreken en opruimen. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar of één van de ouderraadleden aan te spreken. Wij rekenen op uw hulp en samen maken we er een leuk zomerfeest van!

boek samirSamir Maglajlic (medewerker van de BSO Schalkhaar) heeft het boek "Nederland door de ogen van een vluchteling" geschreven. Het boek laat zien dat je   ongeacht afkomst, religie, status of huidskleur respectvol met elkaar  om moet gaan. Het boek is voor 9.90 euro te koop,

De actie van de leerlingenraad om via Jantje Beton geld in te zamelen  voor het buitenlokaal loopt nog door t/m 8 juni. De leerlingenraad geeft aan dat de actie nog wel een flinke boost kan gebruiken! Wil u uw kind(eren) aanmoedigen aan familie, vrienden en (naaste) buren loten te verkopen.
Op 10 juni moeten de verkoopboekjes weer retour naar school, dus ook als het boekje nog (deels) ongebruikt In september ontvangen we van Jantje Beton officieel bericht over de totaalopbrengst. 

De afgelopen periode hebben veel ouders en verzorgers geassisteerd bij verschillende buitenschoolse activiteiten. Onlangs heeft u in de media weer kunnen lezen dat ondersteuning van ouders essentieel is voor de organisatie van activiteiten in en om school. Wij kunnen dit beamen.
Verschillende groepen hebben onder leiding van de natuurouders en andere hulpouders genoten van natuureducatieve uitstapjes. Veel ouders hebben meegelopen met de Avond-4-daagse.  
Mede namens het team en de ouderraad heel erg bedankt voor uw inzet!! 

Sinds een week staat de ideeënboom voor de besteding van het geld van de onderwijsprijs bij de ingang van groep 2-3.
Mocht u een goed idee hebben, noteer deze op de wolkjes die op het tafeltje bij de boom liggen.
In de volgende nieuwsbrief hopen we bekend te maken wat we met het prijzengeld van €10000 gaan doen.

Zoeken op deze site