Logo-De-Sleutel-transparant

Tot op heden is het het Dienstenventrum GVO nog niet gelukt om een docent te vinden voor Godsdienstig VormingsOnderwijs op onze school. GVO wordt gegegeven aan leerlingen van groep 6 en 7, wanneer ouders hun kind(eren) zich hiervoor hebben opgegeven. Hopelijk komt hiervoor op korte termijn een oplossing. De lessen humanistisch vormingsonderwijs zijn inmiddels wel gestart.

In de bijlage is de flyer voor de bijeenkomst “Welkom in de digitale wereld van mijn kind.” toegevoegd.
In de week van de opvoeding (6 oktober – 12 oktober) organiseert Lindenhout samen met Pactum een thema-avond op dinsdag 7 oktober 2014 om 19:00 voor  ouders met de kinderen in de leeftijd tussen de 10-14 jaar. Deze avond is vooral bedoeld voor ouders met kinderen die de sociale media ontdekken en veel contacten hebben in de digitale wereld.

Alle kinderen zaten klaar in de grote zaal voor de aftrap van de Kinderboekenweek. De zaal is versierd met slingers en ballonnen.
Op het podium staan wat spullen: een boekenboom met kerntitels van de Kinderboekenweek, een bank, een gitaar met versterker en iets met een doek erover.
Wat gaat er gebeuren?

De leerlingen van groep 5/6 zijn dolblij met 4 nieuwe ballen. Maar, hoe komen ze daar toch aan...?

De meeste startgesprekken tussen ouders en leerkrachten zijn achter de rug. Hoewel we op team- en MR-niveau nog niet formeel geëvalueerd hebben, lijken de ervaringen overwegend positief. Leerkrachten geven aan waardevolle informatie te ontvangen van ouders, die anders later of helemaal niet tot hen was gekomen; enkele ouders hebben laten weten dat een individueel contactmoment aan het begin van jaar een goede start van hun kind bevordert. Het eerste lijntje tussen leerkracht en ouder is gelegd.

Op maandag 22 september vinden de groepsouderavonden van de groepen 2 t/m 7 plaats. De groepsouderavond van groep 1 en groep 8 is net zoals andere jaren op een ander moment gepland, te weten: 1 oktober om 19.30 uur. Deze datum was nog niet opgenomen in de activiteitenkalender. Tijdens de groepsouderavond wordt u geïnformeerd over groepsspecifieke onderwerpen, zoals daltononderwijs in de groep,  lesmethoden, portfolio, bijzondere activiteiten en uitstapjes. In de groepsouderavond staat de groep als geheel centraal en is het niet de bedoeling dat individuele zaken rond kinderen besproken worden.

De komende twee schooljaren doet onze school mee aan het project leerKRACHT. Dit project richt zich op verbetering van de alledaagse schoolpraktijk door het van en met elkaar leren van leerkrachten. Met leerKRACHT gaan we als school structureel aan de slag met het afleggen van lesbezoeken, elkaar feedback geven, samen lessen voorbereiden en het samen doelen stellen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Er wordt actief gewerkt aan een cultuur van “Elke dag samen een beetje beter.’

Zoals u wellicht uit de plaatselijke media heeft begrepen, is er behoorlijk wat ‘reuring’ ontstaan rond de huisvesting van scholen in Deventer. De gemeente heeft groen licht gegeven voor de nieuwbouw van Kindcentrum Borgele. Daarmee lijkt een eerste stap gezet in het op gang brengen van renovatie- en nieuwbouwplannen in de gemeente. Natuurlijk gaat het volgens ons veel te langzaam. Het besluitvormingsproces heeft meer dan een jaar stil gelegen. Doordat het overleg tussen de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente weer op gang is gekomen, is de verwachting dat er in de loop van dit schooljaar ook duidelijkheid komt over de renovatie van onze school. Wordt vervolgd...

Op vrijdag 26 september om 13.45 uur houden we de eerste weeksluiting.
Binnenkort sturen we u een overzicht wanneer welke groep aan de beurt is.
Op die manier weet u wanneer uw kind op het podium staat.
Vanzelfsprekend zijn de weeksluitingen toegankelijk voor ouders. 

 

Het schooljaar is weer begonnen en ook de natuurprojecten gaan weer van start.
Dit najaar organiseren de natuurouders drie projecten.
Op woensdag 24 september gaan we met groep 7 naar de Uiterwaarden. Of dit nog in de Ossenwaarde kan is dit jaar nog een verrassing, aangezien een deel van de Uiterwaarden niet begaanbaar is door het werk voor Ruimte voor de Rivier. Maar we zullen samen met het IVN op tijd een nieuwe plek weten te vinden voor dit leuke project.

 Op 7 september is er op het land van de Nieuwe Akker in Schalkhaar een oogstfeest. Van 13.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom op de tuin. Er worden rondleidingen gegeven, er wordt uien- en pompoensoep gekookt boven het vuur, er is een demo uien vlechten en er is een proeverij met verschillende soorten hapjes met groenten uit de oogsttuin. Ook kunnen kinderen broodjes gebakken boven het vuur.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit een uitnodiging voor de activiteit van 12 september a.s.
In de activiteitenkalender zat een klein foutje: De KIXxx activiteit van 3 oktober moet zijn 10 oktober en
14 november wordt in verband met dubbele boeking 21 november.

De eerste schoolweek zit er alweer op. Deze eerste weken van een schooljaar worden ook wel de Gouden Weken genoemd. In deze periode worden de lijnen uitgezet voor de rest van het schooljaar. Dat geldt zeker ook voor de groepsvorming. Daarom wordt er in alle klassen (bijna) dagelijks aandacht besteed aan activiteiten die groepsvorming stimuleren. Een greep uit de activiteiten:

Donderdag 28 augustus en dinsdag 2 september vinden de startgesprekken plaats. Vorig weekend heb ik u hieraan al herinnerd. Bij de deuren van de lokalen kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken. Het format voor deze gesprekken kunt u gebruiken bij de voorbereiding van deze gesprekken.  Voor de zekerheid stuur ik het nogmaals mee.

Bennie Teunissen is deze week gestart als vast conciërge op De Sleutel. Hij heeft vorig jaar conciërge Piet , die nu met pensioen is, al enkele maanden vervangen. Welkom terug!
Erwin Jongbloed is de nieuwe leerkracht van groep 8. Hij stelt zich hieronder even voor:

In verband met het continurooster zijn er dit schooljaar geen weekopeningen meer maar weeksluitingen. De weeksluitingen beginnen steeds om 13.45 uur tot 14.15 uur. Net zoals bij de weekopening bent u van harte welkom om weeksluitingen bij te wonen. In verband met de herinrichting van de grote zaal zal het nog enkele weken duren voordat er een weeksluiting is. U wordt hierover in de volgende Nieuwsbrief geïnformeerd.

Grote zaal

Momenteel zijn we bezig met de herinrichting van de grote zaal. De grote zaal werd tot nu onder andere gebruikt als eetruimte tijdens het overblijven.  Met de nieuwe schooltijden is het mogelijk om de zaal functies te geven. Zo zal de schoolbibliotheek verhuizen naar de grote zaal. De zaal zal nog meer gebruikt worden als werkplek voor leerlingen. Tijdens de grote pauzes kan de ruimte gebruikt worden als speel- en ontspanningsruimte. Er staat al een goed geoutilleerde spelletjeskast en we hebben twee lekkere zitbanken aangeschaft.
Voor het speellokaal (het gedeelte met de blauwe vloer) zijn er voor de kleutergym nieuwe toestellen en materialen aangeschaft. Alle materialen zijn verrijdbaar en gemakkelijk te demonteren. Op die manier kunnen we ze gewoon meenemen na de verbouwing van ons schoolgebouw. De nieuwe materialen zijn een mooie impuls voor het bewegingsonderwijs aan de jonge kinderen op De Sleutel.

Inie van Diessen, voormalig coördinator van het overblijven, is bezig met het verwerken van ongebruikte strippenkaarten van het overblijven. Het is de bedoeling dat ouders die het geld dat voor deze strippenkaarten betaald hebben, dit retour krijgen. Vanzelfsprekend is er hier een administratie van bijgehouden.  
Om het team te assisteren bij het de grote pauze tussen de middag zijn onderstaande overblijfmensen nog actief: Liesbeth Willemsen, Eesje van Tuinen, Gera Bouwman, Mariette Ulderink (reserve) en Inie van Diessen.

Bij de hoofdluiscontrole van afgelopen woensdag is in veel groepen hoofdluis geconstateerd. Na een zomervakantie is het vaak druk op de hoofden van kinderen. Ouders van leerlingen met hoofdluis zijn benaderd. Op de website www.hoofdluizen.nl staan verschillende tips en adviezen voor de bestrijding van hoofdluis. Ook wanneer uw kind geen hoofdluis heeft, is het in deze periode raadzaam om regelmatig te controleren.
De hercontrole vindt plaats op maandag 1 september. De groepen die dan gecontroleerd worden (in verband met geconstateerde hoofdluis) zijn de groepen 1, 4, 6/7 en 8.
Mocht u willen assisteren bij de verschillende luizencontroles, dan kunt u dit aangeven bij Erika Kranenburg ().  Het luizenteam bestaat nu uit 8 ouders. Met een grotere groep gaat het gewoon net iets sneller.

Op de ISB-stick van Gerrit stonden nog wat foto's die eind vorig jaar deze website niet hebben bereikt.
Daarom plaatsen we alsnog deze ontbrekende serie.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zondag 21 juli 2019

Zoeken op deze site

Go to top