Logo-De-Sleutel-transparant
De kerstvakantie komt eraan! Voor veel gezinnen en kinderen een tijd van gezellig samen zijn met familie en vrienden. Met Kerst staan we nog meer stil bij anderen om ons heen. Het idee is om kinderen van de Sleutel een knuffel van thuis uit te laten zoeken die zij willen geven aan een kind van het AZC, Asielzoekerscentrum Schalkhaar, met daarbij een geschreven en / of getekende gelukswens. De bedoeling is om in de Kerstvakantie deze knuffels te geven tijdens een gezamenlijk moment in het AZC. Nadere informatie volgt nog! Mocht u mee willen helpen met deze activiteit, dan kunt u dit aangeven bij Marianne Giethoorn,  moeder van Abe (groep 4) en Julia (groep 2).

Vrijdagochtend 5 december is Sinterklaas met zijn Pieten (waaronder ook Opa Piet) bij ons op school aangekomen.
Het leek eerst niet door te kunnen gaan, omdat Sint onderweg autopech had. Met twee lekke banden was het moeilijk bij de school te komen.
Gelukkig was de ondersteuning van garage Bouwman snel ter plaatse en gaf de Sint een lift. Zo kwam de Sint toch nog op tijd op school aan.

Vrijdag 27 november hebben alle leerlingen hun portfolio mee naar huis kunnen nemen. Wanneer deze nog niet terug op school is, willen wij dat de kinderen hun portfoliomap (in een tas) uiterlijk maandag 8 december weer mee naar school brengen. De komende weken worden nog niet afgeronde doelen met betrekking tot verantwoordelijkheid en vrijheid afgesloten. Ook kunnen kinderen nog werkjes, werkbladen, foto's verzamelen waarop zij trots zijn. Kortom, ook de laatste weken voor de vakantie wordt nog gewerkt met de mappen.

De kind-ouder-gesprekken zijn in volle gang. Tot 28 november doen leerlingen in deze gesprekken verslag aan hun ouders van hun ervaringen met het werken met het portfolio. Mocht u zich nog niet ingetekend hebben voor een gesprek, wilt u dit dan zsm doen.
De gesprekken van groep 8 beginnen binnenkort ook. In de groep-8-gesprekken wordt er naast het portfolio ook tijd ingeruimd voor een oriëntatie op het schooladvies.  

Beste ouders/verzorgers,
Heel graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijzelf voor te stellen, als nieuwe docente ‘Godsdienstig Vormingsonderwijs’ op de Sleutel. Ik ben Myrthe Kelder, 27 jaar oud en vanaf eind november ben ik gestart met het geven van de GVO lessen aan een aantal kinderen uit groep 6 en 7. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat kinderen op creatieve, speelse en uitdagende manieren in aanraking komen met verhalen uit (onder andere) de Bijbel, we samen stil kunnen staan bij universele thema’s en waarden, we elkaar mooie vragen (leren) stellen en samen zoeken naar antwoorden hierop.

Ook dit jaar heeft De Sleutel weer meegedaan aan de bladinzamelingswedstrijd. 
Door de verschillende groepen werd blad verzameld: in de pauzes, op de woensdagmiddag en onder schooltijd.
Ook veel ouders brachten zakken vol verzameld blad mee. Dit vooral in de tweede week, want de eerste week was er veel regen en wind.  
Meneer Dijkerman werd ingeschakeld  door Jonas uit groep 8 en hij  kwam met de aanhanger voorrijden,  waarin de kinderen van groep  8 heel wat blad hadden verzameld.  

Op maandagavond 17 november is de versieravond Sint. De ouderraad, enkele personeelsleden en nthousiaste ouders zorgen er dan samen voor dat de hele school in Sint-stijl wordt gebracht. Wilt u meehelpen … graag: volgende week ontvangt u aanvullende informatie.

Tijdens de gezamenlijke ouderavond van de ouderraad en de medezeggenschapsraad op woensdag 8 oktober jl. heeft de MR haar jaarverslag van het schooljaar 2013-2014 gepresenteerd.   
In dit schooljaar stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda:

Namens het team Hanny Brinkman, Greta Molendijk en Josty Kistemaker. Wegens het vertrek van Hanny  Brinkman, zal Erwin Jongbloed als nieuw lid namens het team deelnemen aan de MR.   
Namens de oudergeleding zaten Liesbeth Hekkers (gr 5, 6 en 8), Susan van der Zwaag (gr 5 en 8) en Ulrike Weis ten Elsen (gr 5 en 7) in de MR. Helaas neemt Susan van der Zwaag per het nieuwe schooljaar afscheid als MR-lid en zijn we daarom op zoek naar een nieuwe collega voor de oudergeleding.

De lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) zijn al weer een tijdje aan de gang. Binnenkort starten de lessen godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) ook. Maandag aanstaande is er een gesprek met de nieuwe docent, Myrthe Kelder, die deze lessen gaat verzorgen. De eerste les GVO zal waarschijnlijk 20 november plaatsvinden. Lessen GVO en HVO worden gegeven in groep 6 en 7 aan kinderen die hiervoor zijn opgegeven.

Na 23 jaar gaan we volgende week vrijdag afscheid nemen van mevrouw (Inie) Van Diessen. Bijna een kwart eeuw heeft zij het overblijven op onze school gecoördineerd. Naast de administratieve taken was Inie van Diessen steeds de verbindende schakel tussen het overblijfteam en de school. Verder was zij voor de kinderen van de Sleutel ‘de oma’ van het overblijven: lief en begripvol, maar ook duidelijk en streng als het moest.
Samen met het overblijfteam heeft Inie van Diessen ons in adviserende en uitvoerende zin bijgestaan in de overgang naar van het overblijven naar de tussen-de-middag-pauze in het continurooster.

Op woensdag 8 oktober vindt de Grote Ouderavond plaats. Tijdens deze avond zullen de ouderraad en de medezeggenschapsraad verslag doen van het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt er gekeken naar de plannen voor het komende schooljaar. Er wordt financieel verslag gedaan, de begroting voor het komende jaar wordt besproken en de ouderbijdrage voor het komende jaar wordt vastgesteld.. U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan beide geledingen. Wanneer u niet aanwezig kunt ijzn, maar wel de verslag in wilt zien, kunt u deze via de mail opvragen.

Als het goed is hebt u vorige week een mail ontvangen met een link  voor de 4-jaarlijkse-ouderenquête voor de school. Inmiddels hebben 25 gezinnen deze enquête ingevuld. Bedankt hiervoor. Voor een representatief is het belangrijk dat de respons op de enquête zo groot mogelijk is.  De link staat nog tot de herfstvakantie open.
De enquête is in principe anoniem. Wanneer u toch reactie wilt naar aanleiding van uw input, wilt u dat dan even aangeven. Behalve de ouderenquête worden er in deze periode ook een leerkrachten en een leerlingenenquete (groep 6-7-8) afgenomen. De resultaten van de enquêtes worden in het team, in de MR en bovenschools besproken. Ze worden onder andere gebruikt voor het nieuw te schrijven schoolplan voor de periode 2015-2019.

Beste ouders en kinderen
We zijn al een paar weken enthousiast bezig met de gymlessen. Niet alle kinderen hebben elke week hun gymkleren /schoenen bij zich. Het belang van gymkleding en juist schoeisel (stevige schoenen met profiel) is heel groot. Denk hierbij aan hygiëne en aan het voorkomen van blessures! Wanneer uw kind slippers draagt, dat zal de komende maanden niet meer het geval zijn, wilt u dan een paar sokken meegeven. Dat voorkomt blaren tijdens het gymmen.

In het kader van het optimaliseren van een ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 12 jaar vinden we het als gezamenlijke scholen belangrijk dat informatie die van het belang is voor het functioneren van uw kind(eren) op de buitenschoolse opvang en vice versa met elkaar gedeeld kan worden. Enkele voorbeelden:

  • Een bijzondere gebeurtenis op school;
  • Ziekte of overlijden in de familie;
  • Medische informatie;
  • Enzovoort.

Het wordt ’s avonds eerder donker en ’s morgens later licht; het is dan ook heel belangrijk dat je goed zichtbaar bent in het verkeer! De verkeerscommissie van de Nicolaasschool & De Sleutel wil door het houden van een fietscontrole op school, stimuleren dat je fiets oké is. Op maandagochtend 6 oktober wordt jouw fiets gratis gecontroleerd op veiligheid, reflectie en verlichting.

Van maandag 20 tot en met donderdag 30 oktober staat er een bladkorf op het schoolplein. Voor meer informatie is een bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Vanaf 1 september 2014 kunnen leerlingen en hun ouders in het basisonderwijs via SURFspot.nl gebruik maken van de gratis licentie Microsoft Office 365 ProPlus! In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Op woensdag 21 januari 2015 starten wij de Nationale voorleesdagen met het voorleesfestival.  In de hele school worden knusse plekken gemaakt waar iedereen kan luisteren naar een variatie aan boeksoorten. Voor ieder wat wils!  Vanaf half 9 wordt er in verschillende ruimtes  van de Sleutel door diverse voorleesgasten voorgelezen. Er zijn 2 voorleesrondes en voor iedere ronde moet ingetekend worden (zowel door de kinderen als door de ouders), want: vol is vol.

Bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor jonge mantelzorgers voor een circusshow op 12 november a.s.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zondag 21 juli 2019

Zoeken op deze site

Go to top