Logo-De-Sleutel-transparant

Op woensdag 11 februari 2015 neemt de leerlingenraad een besluit over hoe de kinderen van de Sleutel een bijdrage leveren aan de KIKA-fundraise. In de vergadering van januari zijn er al veel ideeën naar voren gebracht:

  • Een (kleedjes) markt: dingen knutselen, dingen verkopen, veiling, lekker eten verkopen, een record-poging
  • Een sponsorloop
  • Een spelletjesmiddag met onder andere een freerun-circuit buiten
  • Entree vragen voor de muzikale voorstelling die op 17 april wordt gehouden in de Nicolaaskerk als afsluiting van het kunstproject
  • Elke klas richt een eigen restaurantje in met lekkere hapjes en drankjes
  • Sportwedstrijden organiseren en daar geld voor vragen.

In de klassen (vanaf groep 5) is hier verder over gesproken en nagedacht. Na woensdag start de leerlingenraad met behulp van andere kinderen met de organisatie van de Sleutel-KIKA-fundraise. De activiteit zal in ieder geval plaatsvinden voor 17 april, zodat het bij elkaar verzamelde bedrag tijdens de fancyfair bekend gemaakt kan worden.

Naar aanleiding van een gesprek met enkele ouders in het kader van ouderbetrokkenheid is mij gevraagd om een inkijkje te geven bij het reilen en zeilen van de grote pauze.  Bij deze:
Bij groep 1 en 2 beginnen we om 11.30 uur met eten en drinken. De kinderen pakken hun spullen uit de gang en zoeken een plekje aan de tafel(s). Ze hebben een half uur de tijd om te eten en drinken , Tijdens het eten en drinken wordt er  voorgelezen of gekeken naar schooltv. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten, op het kleuterplein, of naar de grote zaal, binnen dus. Er mogen 8 kinderen uit elke groep in de zaal spelen. Tijdens het buiten en binnen spelen is er op beide plekken een leerkracht aanwezig. Buiten is er ook nog een hulpouder. Vanuit groep 8 is er steeds één leerling betrokken als mediator.  Een mediator begeleidt de kinderen bij spel, lost conflictjes op tussen kinderen en troost wanneer een kind zich heeft bezeert. (Eventueel roept de mediator de leerkracht of de hulpouder erbij.) Om 12.30 uur  gaan alle kinderen weer naar de eigen groep.
De groepen 3 en 4 beginnen  om 11.45 uur met eten en drinken. Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen of kijken de leerlingen naar  schooltv. De kinderen  gaan om 12.00 uur naar buiten op het grote plein. 6-8 kinderen spelen in de grote zaal. Ook hier is weer een leerkracht, die toezicht houdt.  Buiten krijgt de toezichthoudende leerkracht ondersteuning van een hulpouder en een groep 8-leerling, die mediator is.  Om 12.30 uur gaan de leerlingen weer naar de eigen groep.

Juf Greta heeft van dinsdag 17 februari t/m 10 maart verlof. In die periode zal zij met haar man een mooi reis maken. De onderwijsondersteunende taken van Greta worden overgenomen door Marten Hulleman, onderwijsassistent. De leerlingen die door juf Greta begeleidt worden, hebben al kennis met meester Marten gemaakt.

Juf Monique Bouwmeester is de nieuwe leerkracht van onze 3plus-groep. In deze groep krijgen kinderen tussen 3 en 4 jaar een extra taalaanbod om later, als zij naar de basisschool gaan, goed mee te kunnen komen. Juf Monique zal tevens de doorgaande lijnen tussen de 3plus-groep en de kleutergroepen op onze school verder vormgeven. In de volgende nieuwsbrief zal Monique zich voorstellen.

Hallo, ik ben Arjen Jansen en sinds januari 2015 lid van de MR. Mijn dochter Fenna zit in groep 1. 
Waarom in de MR? Aan de ene kant omdat ik graag iets wil doen voor de school en ik vanwege mijn werk regelmatig in aanraking kom met onderwijsorganisaties. Aan de andere kant, omdat ik het belangrijk vind dat Schalkhaar een sterke openbare school heeft en houdt. De betrokkenheid van ouders bij de school verhoogt de kwaliteit en uitstraling van het onderwijs. Ook vernieuwing van de huisvesting vind ik een prioriteit. Ik draag daar graag een steentje aan bij. Mocht je tips of suggesties hebben, geef ze aan mij door. Hoe meer signalen ouders afgeven, hoe beter de oudergeleding in de MR in staat is om het geluid van de ouders goed te laten doorklinken.
MvG, Arjen Jansen

Hieronder stelt stagiaire Iris van groep 3 zich voor:

Ik ben Iris Weijenberg, ben 22 jaar en woon in  Deventer. Ik studeer sinds februari 2014 aan de Pabo ‘lerarenopleiding’ in Deventer. Mijn stageperiode van het eerste jaar heb ik afgerond in groep 4 van ‘De Sleutel’. Mijn tweede jaar ga ik stage lopen in groep 3 bij Juf Ine. Ik zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag. De stageperiode is van 09-02-15 tot 23-06-15. Ik heb er zin in om te beginnen en zal mij graag persoonlijk willen voorstellen.                

In groep 8 is er bij één leerling kinkhoest geconstateerd. De GGD IJsselland schrijft hierover het volgende:
"Kan iemand met kinkhoest naar kindercentra, school of werk?
Als een kind met kinkhoest zich goed voelt, dan kan het gewoon naar de crèche, het dagverblijf, de peuterspeelzaal of school. Het kind is al besmet, voordat duidelijk is dat het kind kinkhoest heeft. Het kan andere kinderen al hebben besmet en daarom helpt thuishouden van het zieke kind niet om verspreiding van kinkhoest te voorkomen. Informeer wel de leiding of de leerkracht. De leiding kan in overleg met de GGD eventueel andere ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van kinkhoest bij hun kind, zo nodig kunnen zij dan de huisarts raadplegen. Wanneer een kinkhoestpatiënt contact heeft gehad met een baby, informeer dan ook de ouders. Iemand met kinkhoest die zich goed voelt kan meestal gewoon gaan werken."
Meer informatie kunt u vinden op http://www.ggdijsselland.nl/Infectieziekten/Informatie-over-Infectieziekten/Kinkhoest

Wij: Hidde-Jan, Abe, Huub,  Jasmijn, Taco en Brian hebben een project "Water in Nederland" gedaan. Het project ging heel goed. Het ging over hoe het kan dat Nederland droog blijft, want Nederland ligt voor een groot deel onder Nieuw  Amsterdams Peil. Waar blijft al het regenwater als het een hele tijd alleen maar regent. We hebben veel geleerd over de verschillende hoogtes in Nederland, want niet alle delen van Nederland liggen onder  NAP. Ook hebben we geleerd dat Nederland heel veel dijken heeft . Dijken ontwerpen en testen hebben we in de zandtafel gedaan. Dat was nog eens leuk zandzakjes vullen die het water tegen moeten houden als de dijk doorgebroken is. Door een dijkwacht uit te nodigen zijn we erachter gekomen dat dijken pas echt belangrijk zijn! Het was super leuk want hij heeft alle 20 vragen die we hadden bedacht met een lang verhaal erbij beantwoord.

Het eerste voorleesfestival dat woensdag 21 januari jl. op obs de Sleutel werd gehouden was een groot succes. Het festival werd gehouden ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen. Verschillende voorleesgasten, waaronder de burgemeester, enkele oud-leerkrachten, een vader, een moeder en  een oma hebben voorgelezen uit allerlei boeken. Ook de leesbus van de bibliotheek stond op het plein.

AZC knuffels 23 dec
Op dinsdag 23 december heeft de feestelijke overhandiging plaatsgevonden van de ingezamelde knuffels aan de kinderen van het AZC. Het werd een gezellige middag waarop de kinderen hebben getekend, gekleurd, gezongen en gedanst. De kinderen van het AZC waren heel blij met de knuffels en de wensjes, die daaraan vast zaten. Iedereen die deze actie tot een succes heeft gemaakt, heel erg bedankt. In het bijzonder Marianne van Haren, ouder van onze school, die het initiatief heeft genomen.

Op vrijdagmiddag hebben enkele ouders de kerstversiering opgeruimd, waarvoor veel dank. Altijd een vreemd moment, want thuis moet het feest natuurlijk nog beginnen.
Wij kijken terug op een prettige en geslaagde kerstviering: •Op woensdagavond smulden de kinderen van de zelf meegebrachte en meestal zelf gemaakte lekkernijen. De avond werd afgesloten met een gezellige afsluiting op het plein.  De gezamenlijke schoolband van de Nicolaas en De Sleutel beleefde er hun eerste optreden. Donderdagochtend trad het team van De Sleutel op voor alle leerlingen van de school met een variatie op het kerstverhaal.
De kerstcommissie aangevuld met enkele teamleden, diverse ouders die hebben geholpen, allemaal heel erg bedankt voor het mooie feest!   

Het team van de Sleutel wenst u een goede vakantie, fijne feestdagen en een mooi 2015. We hopen iedereen na de vakantie op 5 januari op school terug te zien.

Vanmiddag was het voor de allereerste keer zover... Sleutel's got talent! Kinderen van groep 4 t/m 8 konden hieraan meedoen en hadden van te voren goed geoefend. De variatie in acts was groot, van playbacken tot dansjes, van het bespelen van een muziekinstrument tot het houden van een modeshow, van zingen/rappen tot goochelen... De leerlingen in de zaal hebben enorm van alle optredens genoten.
Uiteindelijk bleek dat Ilayda uit groep 4 de allerbeste was, wat kan zij goed zingen! Ilayda, nogmaals gefeliciteerd met je prijs!
Op de weeksluiting van vrijdag 12 december treden de nummers 1 t/m 5 nog een keer op.

Vrijdag hebben we op gezellige wijze het Sinterklaasfeest gevierd. Alle ouders die hier aan meegewerkt hebben en vooral ook de Sinterklaascommissie van de ouderraad, heel erg bedankt voor jullie inzet.
Maandagavond 8 december wordt de school alweer in de kerstsfeer gebracht.  Wanneer u het leuk vindt om te helpen, u bent, zoals u in de eerder ontvangen uitnodiging hebt kunnen lezen, van harte welkom. Vele handen maken licht werk. Woensdag 17 december dineren we traditiegetrouw gezamenlijk met de leerlingen.

Voor de ondersteuning tijdens de tussen-de-middag-pauze zoeken we nog een ouder voor 2 dagen die ons tegen een vrijwilligersvergoeding wil helpen. Hebt u interesse, neem dan even contact met mij op ( / 0570 621511.

Sinds dit schooljaar werken wij als school met een continurooster. Direct na de kerstvakantie ontvangt een uitnodiging om mee te doen aan een korte enquête over dit onderwerp. Met de enquête wil de medezeggenschapsraad onderzoeken hoe het nieuwe rooster bevalt. De resultaten van de enquête worden verder gebruikt om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn om eventuele knelpunten aan te pakken. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om het opnieuw ter discussie stellen van de huidige schooltijden.
Op het aanmeldingsformulier vragen wij ouders keurig om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s van kun kind(eren) op de website. De ontwikkelingen met betrekking tot social media gaan echter zo snel dat wij als school vinden dat deze toestemming of het juist bezwaar van ouders geen recht doet aan de complexiteit, de mogelijkheden en de gevaren van social media in relatie tot privacy. Wat voor de website geldt, geldt dat ook voor Twitter? Hoe ziet het met filmpjes op You Tube?

De afgelopen weken hebben we geëxperimenteerd met de weeksluitingen. Wanneer een onderbouwgroep aan de beurt was, hebben we gekozen om alleen de groepen 1 t/m 4 als publiek in de zaal te laten komen. Bij opvoering van de groepen 5 t/m 8 kwamen de kleutergroepen alleen als het ‘pedagogisch’ passend was. Donderdag 11 december spreekt de leerlingenraad over de invulling van de weeksluiting. Na de kerstvakantie komen we met een voorstel voor en een nieuw rooster van opvoeringen voor de weeksluiting.

In de nieuwsbrief van oktober bent u geïnformeerd over het voorleesfestival dat op 21 januari gehouden wordt. Reserveer deze datum in uw agenda, als u dat nog niet gedaan hebt. Tijdens dit festival staat de hele school in het teken van voorlezen. Alle ouder(s) en/of verzorger(s) zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Meer informatie ontvangt u in de laatste schoolweek van 2014.

Het is al weer een aantal weken geleden dat de schoolfotograaf op school is geweest om portret- en groepsfoto's te maken. De fotograaf heeft ons er attent op gemaakt, dat de betaling van de foto's voor een groot deel nog niet is gedaan. Wilt u a.u.b. dit voor 15 december regelen?
Uiteraard bent u niet verplicht de foto's af te nemen. Zorgt u dan ervoor dat de foto's voor 15 december op school worden ingeleverd.
In het kader van het project Bibliotheek en School worden alle leesboeken (en dat zijn er veel meer dan wij aanvankelijk dachten) die wij op de Sleutel hebben, gecategoriseerd en ingevoerd in de computer. Een groep van 11 enthousiaste ouders is al een tijd met deze klus bezig. Heel erg bedankt
Marjolein, Enneke, Remke, Annemiek, Susan, Chantal, Erika, Martina, Marga, Heleen en Canan. (namen in willekeurige volgorde)

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zondag 21 juli 2019

Zoeken op deze site

Go to top