Logo-De-Sleutel-transparant

De Sleutel organiseert samen met De Nicolaas, Spring in ’t Veld, Kiekeboe en de BSO Schalkhaar op 14 april een ouderavond voor ouders van het jonge kind. Het thema van de avond is het brein van het jonge kind. De avond is bedoeld voor ouders van peuters en kleuters. Ouders en verzorgers van leerlingen uit groep 1 en 2 hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Volgende week vrijdag ontvangt u de officiële uitnodiging voor de afsluiting van het muziekproject 'Schalkhaar ontmoet elkaar'. De afsluiting vindt plaats op 17 april in de Nicolaaskerk in Schalkhaar.
Noteer onderstaande tijden alvast in uw agenda

Vrijdag 20 maart zijn we in de onderbouw begonnen met de weeksluiting “nieuwe stijl”.  Groep 1 mocht optreden en de presentatie werd verzorgd door groep 2.  Leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 helpen vanaf nu bij het presenteren van de weeksluiting. In de groep die aan de beurt is worden een paar kinderen gekozen.  Ze worden in de groep goed voorbereid op hun belangrijke taak en mogen zelf natuurlijk ook meedenken over de invulling ervan. Na afloop van de weeksluiting worden in de groep de tips en tops voor deze jonge talenten besproken. Echt Dalton dus.  

In de vorige nieuwsbrief hebben we Marcel Nieuwenhuis bedankt voor het storten van aarde in onze nieuwe schooltuin. Bennie Teunissen, onze conciërge, heeft de afgelopen weken de puntjes op de i gezet, zodat nu de groene vingers, de plantjes, de zaden en het weer het werk moeten doen. De schooltuin bevindt zich op het oude kleuterplein achter groep 1-2.

Op vrijdag 24 april vinden de koningspelen plaats. Voor groep 1 t/m 4 is er een sport- en spelprogramma op school. Voor de leerlingen vanaf groep 5 organiseren de gezamenlijke scholen van Diepenveen, Lettele en Schalkhaar een sportdag.
De Koningspelen starten met het zogenaamde koningsontbijt. Het ontbijt voor de onderbouw vindt plaats op school en het ontbijt voor de overige groepen is op de sportdaglocatie in Diepenveen.
Binnenkort ontvangt u een uitgebreide mail over het programma van deze dag.

Na de meivakantie starten we met de jaarlijkse SEO- weken. In de SEO-weken staat in de hele school een thema centraal dat betrekking heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit jaar is het thema 'Wensen en Dromen'. De data hieronder wijken af van de data zoals die in de vorige nieuwsbrief genoemd zijn.

De avondvierdaagse 2015 staat weer voor de deur. Ook dit jaar hopen wij met veel kinderen uit Schalkhaar deel te nemen. Dit jaar is de vierdaagse van maandag 18 t/m donderdag 21 mei. Voor de organisatie hiervan zoek ik hulp van één of meerdere ouders. Lijkt het je leuk om mij hierbij te helpen, dan hoor ik het graag.

Groeten Anne Mulder, mail: / tel 06-10935248

Beste mede-ouders en verzorgers,
Ben jij betrokken bij de school en wil je meehelpen met de activiteiten voor de kinderen? Wil je vaker de mooie momenten van je kind op school meebeleven? Doe mee en word lid van de ouderraad!
Als lid van de ouderraad (OR) ben je actief voor de school van je kind. Je leert de school ‘van binnenuit’ kennen, en dat is leuk. Ook help je mee met het organiseren en realiseren van bijvoorbeeld de Sint-, Kerst- en Paasviering, de avondvierdaagse en het traditionele eindejaarsfeest!
Aanmelden kan via
Vriendelijke groeten namens de Ouderraad

Leuk om even te melden. Sinds de ouderbijdrage met IDEAL betaald kan worden, merken we als ouderraad dat veel mensen de ouderbijdrage in een eerder stadium overmaken. Wij zijn daar erg blij mee. Ouders die betaald hebben, bedankt. Mocht u nog niet betaald hebben, dan stellen wij het erg op prijs als u dat binnenkort doet. Wellicht ten overvloede … het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage. Als ouderraad hebben wij deze wel nodig om alle activiteiten die we voor de leerlingen van de Sleutel organiseren te kunnen organiseren.

In het extra lange (pinkster)weekend van 22-23-24 en 25 mei viert Schalkhaar feest:  Schalkhaar Life!
Ook dit jaar staan er weer veel kids-activiteiten op het programma.
Vanuit de organisatie van Schalkhaar Life! doen wij hierbij graag een oproep om als vrijwilliger te helpen tijdens het weekend bij de diverse kids-activiteiten.

Onze school is dit schooljaar begonnen met LeerKRACHT, een methodiek waarin het van en met elkaar leren op leerkrachtniveau centraal staat teneinde ons onderwijs samen elke dag een beetje beter te maken.
In het kader daarvan heeft een deel van het team, in leerKRACHT-termen heet dat een golf zich verdiept in het zelfstandig werken op de Sleutel. Ook de leerlingen zijn met hun portfoliodoelen met dit thema bezig geweest.

De leerlingenraad van onze school draagt samen met de leerlingen van de school een steentje bij aan de
KIKA-fundraise. Momenteel zet bijna heel Schalkhaar zich in een bijdrage te leveren aan de KiKa fundraise, opgericht ter
nagedachtenis van een oud-leerlinge van onze school, OBS de Sleutel.
Tot 17 april a.s. zamelt de fundraise zoveel mogelijk geld in, dat ten goede komt aan Stichting KiKa. Stichting
KiKa gebruikt die gelden voor onder andere onderzoek naar kinderkanker.
De fundraise wordt op vrijdagmiddag 17 april afgesloten met een Fancy Fair op het schoolplein van OBS de
Sleutel in Schalkhaar.
De leerlingenraad van onze school wil ook een bijdrage leveren.
Dat doen wij door een KiKa fundraise schoolvoetbaltoernooi te
organiseren voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Wij zoeken
zoveel mogelijk mensen om de voetbalteams te sponsoren.

Sinds de zomervakantie hanteren wij op de Sleutel een continurooster met standaard schooltijden voor alle
groepen van 8.30 uur t/m 14.15 uur met uitzondering van de woensdag (tot 12.15 uur). De
medezeggenschapsraad en de directeur van de school willen dit rooster graag evalueren. Met de uitkomsten
van deze enquête willen we kijken waar verbeteringen in de huidige manier van werken noodzakelijk en
mogelijk zijn. Daarbij gaat het uiteraard niet om aanpassingen in de schooltijden zelf.
Via de mail ontvangt u vandaag een link naar de vragenlijst. De uitkomsten van de enquête ontvangt u via (een
bijlage van) de nieuwsbrief na de meivakantie. We hopen op een hoge respons.
MR De Sleutel en Gert Katerberg, directeur.

Zoals u wellicht gezien hebben, ligt het oude kleuterplein
letterlijk op de schop. Op dit gedeelte van het plein worden
namelijk schooltuintjes gerealiseerd. Marcel Nieuwenhuis, vader
van Mika en Tren, heeft een hoveniersbedrijf. In de
voorjaarsvakantie heeft hij geel zand af laten graven en er
zwarte aarde voor teruggestort. Marcel, ontzettend bedankt!!
Bennie, onze conciërge, zal de komende weken de afwerking voor zijn rekening nemen, zodat het er weer
netjes uitziet. Daarna gaan we ... tuinieren. We zullen dit schooljaar low-profile beginnen. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover.

In alle groepen worden muzieklessen gegeven door docenten van de Leeuwenkuil. Op die manier willen wij het
muziekonderwijs op De Sleutel een boost geven. Het muziekproject wordt op 17 april afgesloten met mooie
voorstellingen in de Nicolaaskerk in Schalkhaar. U wordt hiervoor uitgenodigd.

Seo-project en inloopavond
Op 20 april start ons jaarlijkse project in het kader van sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het
thema van dit schooljaar is Dromen en Wensen. Het project wordt afgesloten met een inloopavond op 30
april. U ontvangt later een uitnodiging.

 

Deze genoemde datum is onjuist.

Kijk hier voor het actuele artikel.

De inrichting van de schoolbibliotheek in de grote zaal vordert gestaag. Het
begint er steeds gezelliger uit te zien. Een aantal enthousiaste ouders is hier de
afgelopen maanden heel druk mee geweest.
Bijna alle boeken zijn nu voorzien van stickers en in de computer gezet. Tijd voor
de volgende stap!
Wanneer ook het uitleensysteem werkt, kunnen we overgaan tot het in gebruik
nemen van de bibliotheek.

Spring in't Veld nu ook formeel onderdeel van Kindcentrum Schalkhaar

spring in t veld onderdeel kindcentrum schalkhaar 1

Op vrijdag 19 december 2014 hebben Astrid van den Ende, directeur van de Nicolaasschool en Gert Katerberg, directeur van de Sleutel, de statuten van Stichting Kindcentrum Schalkhaar gewijzigd. Daarmee is de voormalige peuterspeelzaal Spring in't Veld, waarmee al intensief samengewerkt werd, nu ook formeel onderdeel van ons in centrum.  We willen zo gezamenlijk  peuteropvang, peuterontwikkeling, onderwijs en buitenschoolse opvang  in Schalkhaar nog beter op elkaar aan laten sluiten.  Op de foto ziet u ook Barbara Zantinge, bestuurslid

Onlangs zijn we weer begonnen met weeksluitingen.  In de nieuwe opzet is er afwisselend een onderbouwweeksluiting en een bovenbouwweeksluiting. Voor elke vakantie is er een weeksluiting voor de hele school. Wanneer u het leuk vindt om te kijken bij een weeksluiting, dan bent u van harte welkom. 

De weeksluiting begint om ongeveer 13.45 uur. Naast de vaste ingrediënten, zoals zingen voor de jarigen, het nieuwtje van de week, heeft elke keer één groep iets leuks voorbereid om te laten zien. Als er een weeksluiting voor de hele school is, komen twee groepen aan bod.   Voor de voorjaarsvakantie is op donderdagmiddag 19 februari geen gewone weeksluiting, maar de jaarlijkse gelwedstrijd. Helaas kunnen ouders hier niet bij aanwezig zijn. De ervaring heeft geleerd dat, vanwege de grote belangstelling van ouders, de zaal dan te vol wordt. Op 12 juni vindt de laatste weeksluiting plaats. Daarna zal groep 8 de grote zaal regelmatig in gebruik hebben in verband met voorbereidingen voor de afscheidsmusical.

Op vrijdag 19 februari is  het weer zo ver: de jaarlijkse gel-wedstrijd! Waar? Op de weeksluiting. Het kind met het meest bijzondere gel-kapsel wint en gaat naar huis met een prachtige bokaal. Vorig jaar is de gel-wedstrijd gewonnen door Sadi en Yara. Deze meiden zaten toen nog in groep 5. Schrijf je in bij je juf of meester!

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zondag 21 juli 2019

Zoeken op deze site

Go to top