Maandagavond heeft groep 8 op spetterende wijze afscheid genomen van onze school met de musical De Lachfactor. We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel succes en plezier in het voortgezet onderwijs. Met het afscheid van deze leerlingen zwaaien we ook enkele ouders die lange tijd actief geweest zijn voor onze school. Heel erg bedankt voor deze inzet.  
De laatste woensdag van het schooljaar stond traditiegetrouw in het teken van het zomerfeest. We denken wel eens dat de hectiek die dit feest met zich meebrengt in de laatste schoolweek niet altijd de meest gelukkige is. Maar elk jaar vinden we het een mooi moment om de vakantie in te luiden en om elkaar, ouders, leerlingen en leerkrachten, op een informele wijze te ontmoeten. Iedereen die meegeholpen heeft om dit feest tot een succes te maken heel erg bedankt.

Alle oudste leerlingen krijgen vandaag een klein ouderpresentje mee als dank voor de betrokkenheid en de hulp in het afgelopen schooljaar. We hopen volgend schooljaar opnieuw op uw steun te kunnen rekenen in het belang van de school en dus ook in het belang van uw kind(eren). Verder krijgen de leerlingen de activiteitenkalender voor het komende schooljaar mee. Deze wordt ook als bijlage meegezonden met deze Nieuwsbrief.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!