Logo-De-Sleutel-transparant

2015 07 boosDe politiek heeft gesproken. Het renovatiebudget voor onze school wat door de gemeente ter beschiikking wordt gesteld, blijft steken op €250.000. Voor De Sleutel is dit ronduit teleurstellend. We hebben er alles aan gedaan om het besluitvormingsproces te beïnvloeden: de brief van de MR aan de raadsfracties en de wethouder, de petitie met bijna 1000 handtekeningen, de actie bij De Lindeboom, inspreken in de gemeenteraad, de gesprekken voor en achter de schermen.

Na de vakantie kijken we met directie, oudergeleding en personeelsgeleding van de MR en met het bestuur naar de manier waarop wij met deze situatie om zullen gaan. Dat er iets aan het gebouw moet gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. Maar wie gaat dat betalen …? Er loopt nog een juridische procedure. Uitkomst: het einde van de zomer / begin van het najaar.

 

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top