Op 17 augustus begint de school weer. We willen dan met ouders, kinderen en leerkrachten het schooljaar openen op het grote schoolplein. Daarna kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) nog even met hun kind(eren) naar de klassen. Daarna beginnen de lessen.

De eerste schoolweken noemen we op school de gouden weken. In die weken wordt er in het kader van groepsvorming extra aandacht besteed activiteiten op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, elkaar (beter) leren kennen veelal in een speelse setting.