In de laatste schoolweek komt er nog een nieuwsbrief uit.
U ontvangt dan ook het activiteitenoverzicht voor het komende schooljaar.
Hierin staan ook de vakanties en de studiedagen vermeld.