Vandaag (3 juni 2015) hebben wij een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Deventer gestuurd.
Hierin vragen wij aandacht voor de financiële problemen rond de vernieuwing van ons schoolgebouw.

 Download de flyer:

 

Schalkhaar, 3 juni 2015
Onderwerp: Renovatie O.B.S. De Sleutel


Geachte leden van de gemeenteraad,

Jarenlang hebben wij vertrouwd op een goede uitkomst: een vernieuwing van de openbare basisschool (O.B.S.) De Sleutel in Schalkhaar. Jarenlang hebben wij de besprekingen tussen OPOD en het college van B&W netjes afgewacht. Maar nu dreigt onze grootste vrees werkelijkheid te worden. De middelen die de gemeente beschikbaar wil stellen, zijn volstrekt onvoldoende om O.B.S. De Sleutel te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomst. In deze brief zetten wij de situatie uiteen, geven argumenten en vragen u als gemeenteraad de gemaakte afspraken na te komen. Want in onze ogen geldt: Beloofd = Beloofd!

Een goed schoolgebouw stimuleert onderwijs
Een goed gebouw stimuleert goed onderwijs. De vernieuwingen op verschillende plekken in de gemeente Deventer juichen wij daarom toe. Zoals bijvoorbeeld in De Vijfhoek, Keizerslanden, de Rivierenwijk, Borgele en onze buren in Schalkhaar (Nicolaasschool). Maar één vraag blijft knagen: waarom verdienen de kinderen en leraren van O.B.S. De Sleutel geen goed gebouw?

Het IHP 2012-2017: € 800.000,- voor O.B.S. De Sleutel
Terug in de tijd: in het jaar 2011 is in het gemeentelijke IHP 2012-2017 een bedrag van € 800.000,- aan O.B.S. De Sleutel toegezegd, nadat in de aanloop naar dit IHP toe was gebleken dat voor een vernieuwing een bedrag van minimaal € 1.100.000,- vereist was (herijking in 2014: € 975.000). In 2013 heeft OPOD vervolgens – aan de hand van het genoemde IHP 2012-2017 – een aanvraag voor renovatie ingediend bij de gemeente. Sindsdien is er voor ons een mistige ‘dialoog’ gaande tussen OPOD en het college van B&W. De aanvraag is door de gemeente ‘on hold’ gezet, in afwachting van de overdracht van het onderhoud aan het schoolbestuur (OPOD) per 1-1-2015 .

Ondertussen stelden wij ons steeds coulant op door in te stemmen met het doorschuiven van allerlei achterstallige onderhoudsmaatregelen, want "de school zou toch worden vernieuwd en dan is het efficiënter alles in 1 keer te doen”. Dat snapten wij en dus legden wij jarenlang aan kinderen en ouders uit dat “de renovatie eraan komt en het echt wel goed komt……..”.

Een mes in de rug
Eind april van dit jaar kwam er dan eindelijk de zo vurig gewenste duidelijkheid. Wij kregen te horen dat de gemeente geen € 800.000,- maar een bedrag van € 250.000,- beschikbaar wilde stellen. Dit bedrag is echter niet eens toereikend om het achterstallig onderhoud weg te werken! Jarenlang ons constructief en flexibel opgesteld en dan dit. Het zal u daarom niet verwonderen dat wij diep teleurgesteld zijn in deze uitkomst. Het voelt als een mes in de rug.

Noodzaak: prettige leeromgeving bieden, binnenklimaat verbeteren, energie besparen
Waarom is het bedrag van € 250.000,- ontoereikend? Samengevat: het gebouw is functioneel en technisch volledig op. Er is sprake van achterstallig onderhoud en het is niet goed mogelijk om een moderne leeromgeving te bieden. Daarnaast is het binnenklimaat niet op orde en heeft De Sleutel te maken met hoge energierekeningen. Om deze problemen op te lossen en De Sleutel technisch en functioneel weer up-to-date te maken, is een grootschalige renovatie noodzakelijk. Hiervoor hebben wij een renovatieplan opgesteld, dat ook de basis is geweest voor opname van O.B.S. De Sleutel in het IHP 2012-2017.

De voornaamste maatregelen in het renovatieplan zijn:

  • Isoleren kozijnen en wanden
  • Vervangen (kapotte) CV-ketel en dakbedekking
  • Verbeteren binnenklimaat conform normen Frisse Scholen
  • Vernieuwen van de verouderde lokalen en het speellokaal zodat niet alleen klassikaal onderwijs kan worden gegeven, maar ook leer/werkplekken buiten de lokalen (onderwijs op maat)
  • Zorgen voor privacy en ongestoord gebruik van het speellokaal (nu moet iedereen dwars door het speellokaal om van de ene naar de andere kant van de school te komen), hiervoor moet de logistiek in het hele gebouw worden aangepast
  • Maken van een heldere, aantrekkelijke entree (is nu onduidelijk en onlogisch benaderbaar)
  • Verwijderen asbest

Geen paleis. Wel een deugdelijk gebouw
De raming van de renovatie komt na de herijking in 2014 uit op een bedrag van € 975.000,-. In de bijlage is het vernieuwingsplan op elementenniveau opgenomen. Voor dit bedrag maken we geen paleis. Echt niet. De volledige nieuwbouw conform de normen van de wet Primair onderwijs zou een bedrag van richting € 2.000.000,- rechtvaardigen. En dan nog zou het geen paleis zijn. Maar onze school hoeft ook geen paleis te zijn. Een goed gebouw. Dat wel.

Groei dorp en positie in dorpsleven
Ook voor het woon- en leefklimaat in Schalkhaar heeft de renovatie een positief effect. Schalkhaar heeft baat bij 2 goede basisscholen. In de nieuwe wijken De Wijtenhorst en Douwelerleide zijn veel gezinnen met jonge kinderen komen wonen. Woningen die in de bestaande voorraad te koop staan, worden hoofdzakelijk door jonge mensen uit de gemeente Deventer gekocht. Tot slot neemt het aantal vluchtelingen toe, dus ook in AZC Schalkhaar. Kortom, er zal in de komende jaren een toestroom aan nieuwe kinderen blijven. Er is dus draagvlak voor 2 basisscholen en voor keuzevrijheid.

Bouwval is geen keuze. Toch?
Nieuwe ouders die zich oriënteren op de school voor hun zoon of dochter worden afgeschrikt om voor O.B.S. De Sleutel te kiezen. Het verschil ten opzichte van de Nicolaasschool in kwaliteit van het gebouw is nu te groot geworden. In gesprekken met nieuwe ouders die hun keuze kenbaar hebben gemaakt, krijgen we dit steeds vaker als feedback terug. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, temeer wij hier niets aan kunnen doen. Het wrange hierbij is dat het renovatiebudget voor de Nicolaasschool van 2014 naar voren is gehaald (en is uitgevoerd) en wij ingestemd hebben met juist het uitstellen ervan.  

Als er nu niets gebeurt, raakt de Nicolaasschool overvol en De Sleutel steeds leger. Ook voor de Nicolaasschool is dit geen goede ontwikkeling. Zij woekeren nu al met ruimte op de bestaande locatie. Zij steunen daarom  – net zoals wij dat in 2011 voor hen hebben gedaan – een grootschalige en rechtvaardige renovatie van O.B.S. De Sleutel.

Petitie: Beloofd = Beloofd!
Heel Schalkhaar vindt de renovatie belangrijk. Wij zijn bezig met een handtekeningenactie. Deze handtekeningen, deze stemmen, deze roep om aandacht te hebben voor dit onderwerp, zal in de vorm van een petitie op 10 juni bij aanvang van de Raadstafel in De Lindeboom worden aangeboden aan de heer Hartogh Heys als verantwoordelijk wethouder Onderwijs.  
Gemeenteraad: herzie het voorstel van het college van B&W
Wij vragen daarom tenslotte aan u om het voorstel van het college van B&W m.b.t. de bezuinigingen op jeugd en onderwijs te doen herzien en O.B.S. De Sleutel de middelen te verschaffen om de noodzakelijke renovatie zoals afgesproken in het IHP 2012-2017 uit te voeren.

Als u uw verantwoordelijkheid neemt, doen wij dat ook. Als school hebben wij de verantwoordelijkheid om de betrokkenheid van ouders te organiseren. Wij zeggen u toe een bedrag van € 25.000,- voor rekening te nemen, via zelfwerkzaamheid, fondsenwerving of ’Sleutel obligaties’.

Van onze kant geldt: Beloofd = Beloofd!


Met vriendelijke groet,
namens alle kinderen, ouders en leerkrachten van O.B.S. de Sleutel,


Directeur            Leden van de MR        Voorzitters Leerlingenraad
Gert Katerberg            Erwin Jongbloed        Sara-Yuk en Mikail
                Josty Kistemaker
                Greta Molendijk
                Liesbeth Hekkers
                Marianne van Haren
                Arjen Jansen
            
Bakkerskamp 4 7433 EL Schalkhaar 0570 – www.obs-desleutel.nl