Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de soap rond de renovatie van de Sleutel. In 2013 hebben we ons eerste renovatieplan ingeleverd, zoals dat stond aangegeven in de het integraal huisvestingsplan 2012 – 2017 voor scholen. Door een conflict tussen de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente zijn de plannen steeds uitgesteld. In de winter zijn de gesprekken tussen de verschillende partijen weer op gang gekomen.

De gemeente heeft ons bestuur uiteindelijk gevraagd om met een nieuw plan te komen gericht op de aanpassingen en verbeteringen van het gebouw die in technische zin en in het kader van schoolveiligheid noodzakelijk zijn. Het bestuur van OPOD waar wij deel van uitmaken heeft aangegeven om bovenop de gelden die vanuit de gemeente komen een aanvullend budget voor de Sleutel beschikbaar te stellen om verdere onderwijskundige aanpassingen te kunnen doen.

Het voorstel van het college van B & W van € 250.000 voor de renovatie voor onze school komt bij lange na niet in de buurt van het plan dat wij hebben ingediend en wat nodig is om het hoogst noodzakelijke te financieren. Wanneer de raad instemt met het voorstel van de gemeente zal de directeur-bestuurder van OPOD door middel van een rechtszaak de gemeente wijzen op haar verantwoordelijkheden in deze. Als school zullen we vanuit de MR ons ongenoegen uiten richting de wethouder van onderwijs. Verder beraden wij ons op meer ludieke acties om media-aandacht te krijgen. Deze zullen als het nodig is snel na de meivakantie plaatsvinden. U wordt op de hoogte gehouden.

Vandaag of morgen zal de Stentor aandacht besteden aan het bovenstaande. Ook de situatie in Okkenbroek, waar men in hetzelfde schuitje zit, komt dan aan de orde. Dondermiddag ben ik hierover op radio Deventer geïnterviewd. (Zodra er een link beschikbaar is van radiogemist, zal ik u deze doorsturen).