Logo-De-Sleutel-transparant

De meivakantie staat voor de deur, tijd voor een korte update van de MR. Momenteel zijn we met flink wat onderwerpen aan de slag. De bestuurlijke fusie tussen DAM (Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen) en OPOD (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer), de nieuwe CAO, evaluatie van het continu rooster, de huisvesting van De Sleutel, de effecten van het passend onderwijs, de begroting: op al dit soort punten levert de MR namens de ouders en het personeel inbreng op het schoolbeleid.  


De komende maanden staat het schoolplan 2015-2018 op de agenda. Dit plan beschrijft de doelen van De Sleutel in de komende jaren.  De MR heeft via 'de school van mijn dromen' gebrainstormd over de dingen die belangrijk zijn voor de toekomst van De Sleutel. Daarbij merkten we dat naast de kwaliteit van de basis van het onderwijs voor de MR ook zaken als veiligheid en geborgenheid, ontwikkeling van het totale kind en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de omgeving om je heen een belangrijke plaats moeten innemen in het onderwijs.
Het schooljaarplan moet eind juni klaar zijn en daarom is de MR benieuwd naar uw droom over de school van de toekomst. Wat vindt u belangrijk in de komende jaren?  Zijn dat lesmethodieken, is dat huisvesting, of is dat.......?  Wij willen dat graag van u weten, zodat we uw thema's via de MR kunnen inbrengen in het nieuwe schoolplan 2015-2018. Dus heeft u ideeën, stuur dan een email aan de MR of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein. Het liefst vóór 1 juni a.s. En voordat het zover is, wenst de MR u een goede meivakantie toe!  
Met vriendelijke groet, Arjen Jansen, voorzitter MR.  
E-Mail:

Binnenkort

voorjaarsvakantie
zaterdag 16 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top