Logo-De-Sleutel-transparant

Na de meivakantie starten we met de jaarlijkse SEO- weken. In de SEO-weken staat in de hele school een thema centraal dat betrekking heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit jaar is het thema 'Wensen en Dromen'. De data hieronder wijken af van de data zoals die in de vorige nieuwsbrief genoemd zijn.


Op de weeksluiting van 22 mei wordt het thema geopend door de leerlingenraad. Enkele groepen voeren tijdens deze weeksluiting toepasselijke acts op. (De weeksluiting van groep 3, die eigenlijk stond gepland, vindt plaats op 1 mei).    
Vanaf dinsdag 26 mei tot en met woensdag 3 juni zal er in iedere klas gewerkt worden aan het thema . Kijk wat de methode voor tips geeft en vul dit aan met je eigen ideeën.

Op woensdagavond 3 juni sluiten we de themaweken af met een feestelijke inloopavond van 18.00 uur- 19.00 uur. In de klassen zijn werkjes te zien die met Wensen en dromen te maken hebben. sommige groepen geven een voorstelling.

De SEO-werkgroep (Judith, Josty en Ine)

Binnenkort

voorjaarsvakantie
maandag 18 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top