Leuk om even te melden. Sinds de ouderbijdrage met IDEAL betaald kan worden, merken we als ouderraad dat veel mensen de ouderbijdrage in een eerder stadium overmaken. Wij zijn daar erg blij mee. Ouders die betaald hebben, bedankt. Mocht u nog niet betaald hebben, dan stellen wij het erg op prijs als u dat binnenkort doet. Wellicht ten overvloede … het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage. Als ouderraad hebben wij deze wel nodig om alle activiteiten die we voor de leerlingen van de Sleutel organiseren te kunnen organiseren.