Onze school is dit schooljaar begonnen met LeerKRACHT, een methodiek waarin het van en met elkaar leren op leerkrachtniveau centraal staat teneinde ons onderwijs samen elke dag een beetje beter te maken.
In het kader daarvan heeft een deel van het team, in leerKRACHT-termen heet dat een golf zich verdiept in het zelfstandig werken op de Sleutel. Ook de leerlingen zijn met hun portfoliodoelen met dit thema bezig geweest.

We willen graag enkele uitkomsten met u delen:
De belangrijkste regels omtrent zelfstandig werken zijn op een rij gezet. Deze vallen samen met de doorgaande lijn die wij hebben gemaakt voor de portfolio-ontwikkeling. U kunt dan denken aan afspraken over geluidsniveau, stilteplekken in de school, duur van zelfstandig werken, het gebruik van het verkeerslicht en het daltonblokje, enzovoort.
Wanneer de kinderen de afspraak kennen, begrijpen en kunnen toepassen is het zaak om dit te onderhouden. De insteek hierbij is in principe positief. Een gedeelte van het team heeft hiervoor een lijst gemaakt. Enkele voorbeelden:

  • Verdien als klas (of individueel) smileys door goed zelfstandig te werken. Na 3 smileys een kwartier
  • een activiteit (klas laten bedenken).
  • Beloon met een korte energizer.
  • Leerkracht verschuift gedurende het zelfstandig werken een magneet o.i.d. langs de thermometer en geeft zo aan hoe hij/zij vindt dat het zelfstandig werken verloopt. 
  • Et cetera.

Ook zijn er op teamniveau gezamenlijk afspraken gemaakt over consequenties voor leerlingen die regelmatig deze groepsregels overschrijden. Ook hier willen we een doorgaande lijn in hebben. We doen dat natuurlijk wel op een manier die bij de ontwikkeling van het kind past. Voor een kleuter is het voldoende om even uit de situatie gehaald te worden. In een bovenbouwgroep kan worden afgesproken dat een leerling de taak na schooltijd afmaakt.  Zo wordt er gezorgd voor een leeftijdsadequate benadering.