De leerlingenraad van onze school draagt samen met de leerlingen van de school een steentje bij aan de
KIKA-fundraise. Momenteel zet bijna heel Schalkhaar zich in een bijdrage te leveren aan de KiKa fundraise, opgericht ter
nagedachtenis van een oud-leerlinge van onze school, OBS de Sleutel.
Tot 17 april a.s. zamelt de fundraise zoveel mogelijk geld in, dat ten goede komt aan Stichting KiKa. Stichting
KiKa gebruikt die gelden voor onder andere onderzoek naar kinderkanker.
De fundraise wordt op vrijdagmiddag 17 april afgesloten met een Fancy Fair op het schoolplein van OBS de
Sleutel in Schalkhaar.
De leerlingenraad van onze school wil ook een bijdrage leveren.
Dat doen wij door een KiKa fundraise schoolvoetbaltoernooi te
organiseren voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Wij zoeken
zoveel mogelijk mensen om de voetbalteams te sponsoren. De
leerlingen, die mee willen doen, hebben hiervoor vrijdag 6 maart
2015 een sponsorbrief meegekregen.
Naast het voetbaltoernooi heeft de leerlingenraad alle groepen
van de school gevraagd om in de periode 30 maart t/m 10 april
dagelijks een gezellige koffie/thee-ochtend en –middag te
regelen. Tegen een kleine vergoeding kunt u aan het begin of het
eind van de schooldag (in de grote zaal of als het weer het
toelaat buiten) een kopje koffie of thee krijgen met wat lekkers erbij.
Over beide acties ontvangen de ouders van de Sleutel binnenkort meer informatie van de leerlingenraad.
Mikail, Sara-Yuk, Tymo, Aïscha, Sadi, Tibbe, Milan, Willemijn en meester Gert.