Logo-De-Sleutel-transparant

Sinds de zomervakantie hanteren wij op de Sleutel een continurooster met standaard schooltijden voor alle
groepen van 8.30 uur t/m 14.15 uur met uitzondering van de woensdag (tot 12.15 uur). De
medezeggenschapsraad en de directeur van de school willen dit rooster graag evalueren. Met de uitkomsten
van deze enquête willen we kijken waar verbeteringen in de huidige manier van werken noodzakelijk en
mogelijk zijn. Daarbij gaat het uiteraard niet om aanpassingen in de schooltijden zelf.
Via de mail ontvangt u vandaag een link naar de vragenlijst. De uitkomsten van de enquête ontvangt u via (een
bijlage van) de nieuwsbrief na de meivakantie. We hopen op een hoge respons.
MR De Sleutel en Gert Katerberg, directeur.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top