Logo-De-Sleutel-transparant

Sinds de zomervakantie hanteren wij op de Sleutel een continurooster met standaard schooltijden voor alle
groepen van 8.30 uur t/m 14.15 uur met uitzondering van de woensdag (tot 12.15 uur). De
medezeggenschapsraad en de directeur van de school willen dit rooster graag evalueren. Met de uitkomsten
van deze enquête willen we kijken waar verbeteringen in de huidige manier van werken noodzakelijk en
mogelijk zijn. Daarbij gaat het uiteraard niet om aanpassingen in de schooltijden zelf.
Via de mail ontvangt u vandaag een link naar de vragenlijst. De uitkomsten van de enquête ontvangt u via (een
bijlage van) de nieuwsbrief na de meivakantie. We hopen op een hoge respons.
MR De Sleutel en Gert Katerberg, directeur.

Binnenkort

Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
vrijdag 19 apr 2019
Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top