Sinds de zomervakantie hanteren wij op de Sleutel een continurooster met standaard schooltijden voor alle
groepen van 8.30 uur t/m 14.15 uur met uitzondering van de woensdag (tot 12.15 uur). De
medezeggenschapsraad en de directeur van de school willen dit rooster graag evalueren. Met de uitkomsten
van deze enquête willen we kijken waar verbeteringen in de huidige manier van werken noodzakelijk en
mogelijk zijn. Daarbij gaat het uiteraard niet om aanpassingen in de schooltijden zelf.
Via de mail ontvangt u vandaag een link naar de vragenlijst. De uitkomsten van de enquête ontvangt u via (een
bijlage van) de nieuwsbrief na de meivakantie. We hopen op een hoge respons.
MR De Sleutel en Gert Katerberg, directeur.