Seo-project en inloopavond
Op 20 april start ons jaarlijkse project in het kader van sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het
thema van dit schooljaar is Dromen en Wensen. Het project wordt afgesloten met een inloopavond op 30
april. U ontvangt later een uitnodiging.

 

Deze genoemde datum is onjuist.

Kijk hier voor het actuele artikel.