De inrichting van de schoolbibliotheek in de grote zaal vordert gestaag. Het
begint er steeds gezelliger uit te zien. Een aantal enthousiaste ouders is hier de
afgelopen maanden heel druk mee geweest.
Bijna alle boeken zijn nu voorzien van stickers en in de computer gezet. Tijd voor
de volgende stap!
Wanneer ook het uitleensysteem werkt, kunnen we overgaan tot het in gebruik
nemen van de bibliotheek.


Daarom zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het innemen van de
boeken, het uitlenen en het op de goede plek terug zetten van de boeken. Het is
de bedoeling dat zij hier hulp bij krijgen van kinderen.
Wie heeft hier interesse voor? Je kunt je naam doorgeven bij Anniek of Tjitske. Vermeld ook even op welke
dagdelen je beschikbaar bent.
De leescoördinatoren: Anniek Klaverstijn:
Tjitske Groen: