Naar aanleiding van een gesprek met enkele ouders in het kader van ouderbetrokkenheid is mij gevraagd om een inkijkje te geven bij het reilen en zeilen van de grote pauze.  Bij deze:
Bij groep 1 en 2 beginnen we om 11.30 uur met eten en drinken. De kinderen pakken hun spullen uit de gang en zoeken een plekje aan de tafel(s). Ze hebben een half uur de tijd om te eten en drinken , Tijdens het eten en drinken wordt er  voorgelezen of gekeken naar schooltv. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten, op het kleuterplein, of naar de grote zaal, binnen dus. Er mogen 8 kinderen uit elke groep in de zaal spelen. Tijdens het buiten en binnen spelen is er op beide plekken een leerkracht aanwezig. Buiten is er ook nog een hulpouder. Vanuit groep 8 is er steeds één leerling betrokken als mediator.  Een mediator begeleidt de kinderen bij spel, lost conflictjes op tussen kinderen en troost wanneer een kind zich heeft bezeert. (Eventueel roept de mediator de leerkracht of de hulpouder erbij.) Om 12.30 uur  gaan alle kinderen weer naar de eigen groep.
De groepen 3 en 4 beginnen  om 11.45 uur met eten en drinken. Tijdens het eten en drinken wordt er voorgelezen of kijken de leerlingen naar  schooltv. De kinderen  gaan om 12.00 uur naar buiten op het grote plein. 6-8 kinderen spelen in de grote zaal. Ook hier is weer een leerkracht, die toezicht houdt.  Buiten krijgt de toezichthoudende leerkracht ondersteuning van een hulpouder en een groep 8-leerling, die mediator is.  Om 12.30 uur gaan de leerlingen weer naar de eigen groep.

De groepen 5, 6, 7 en 8 eten om 12.15 uur tot 12.30 uur. Ook hier is lunchtijd onderwijstijd. Dat betekent dat er voorgelezen wordt of gekeken wordt naar schooltv. De leerlingen spelen vanaf 12.30 uur tot 13.00 uur buiten of binnen, net als bij de onderbouw, met toezicht van leerkrachten en hulpouders.
Anja Visser, coördinator onderbouw, coördinator ouderbetrokkenheid en leerkracht groep 2
Juf Jennifer en juf Greta met verlof, juf Monique nieuwe leerkracht 3plus-groep
Juf Jennifer, leerkracht van groep 5-6, gaat na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Omdat haar bevallingsverlof tegen de zomervakantie is afgelopen zal zij niet terugkeren in groep 5-6. Marleen Groenenberg zal Jennifer vervangen. Marleen werkt sinds de zomervakantie op de Hovenschool, maar heeft de afgelopen jaren op de Sleutel gewerkt als invalkracht. De ouders en de leerlingen van groep 5-6 zijn hierover al geïnformeerd.