Logo-De-Sleutel-transparant

In groep 8 is er bij één leerling kinkhoest geconstateerd. De GGD IJsselland schrijft hierover het volgende:
"Kan iemand met kinkhoest naar kindercentra, school of werk?
Als een kind met kinkhoest zich goed voelt, dan kan het gewoon naar de crèche, het dagverblijf, de peuterspeelzaal of school. Het kind is al besmet, voordat duidelijk is dat het kind kinkhoest heeft. Het kan andere kinderen al hebben besmet en daarom helpt thuishouden van het zieke kind niet om verspreiding van kinkhoest te voorkomen. Informeer wel de leiding of de leerkracht. De leiding kan in overleg met de GGD eventueel andere ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van kinkhoest bij hun kind, zo nodig kunnen zij dan de huisarts raadplegen. Wanneer een kinkhoestpatiënt contact heeft gehad met een baby, informeer dan ook de ouders. Iemand met kinkhoest die zich goed voelt kan meestal gewoon gaan werken."
Meer informatie kunt u vinden op http://www.ggdijsselland.nl/Infectieziekten/Informatie-over-Infectieziekten/Kinkhoest

Binnenkort

voorjaarsvakantie
maandag 18 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top