Vrijdag hebben we op gezellige wijze het Sinterklaasfeest gevierd. Alle ouders die hier aan meegewerkt hebben en vooral ook de Sinterklaascommissie van de ouderraad, heel erg bedankt voor jullie inzet.
Maandagavond 8 december wordt de school alweer in de kerstsfeer gebracht.  Wanneer u het leuk vindt om te helpen, u bent, zoals u in de eerder ontvangen uitnodiging hebt kunnen lezen, van harte welkom. Vele handen maken licht werk. Woensdag 17 december dineren we traditiegetrouw gezamenlijk met de leerlingen. De avond wordt weer afgesloten met een gezellige kerstmarkt op het grote schoolplein. We hebben besloten om de musical niet meer ’s avonds op te voeren. Voor veel kinderen duurt de avond te lang. Door de musical te verplaatsen naar de donderdag blijven we ook op die dag nog helemaal in de kerstsfeer. Dit schooljaar zullen de leerkrachten voor alle leerlingen van de school hun versie geven van het kerstverhaal.  In één van de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging van de ouderraad voor de kerstviering op school.
Wanneer u dit weekend Sinterklaas viert, een heel gezellig feest gewenst.