Op het aanmeldingsformulier vragen wij ouders keurig om aan te geven of zij bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s van kun kind(eren) op de website. De ontwikkelingen met betrekking tot social media gaan echter zo snel dat wij als school vinden dat deze toestemming of het juist bezwaar van ouders geen recht doet aan de complexiteit, de mogelijkheden en de gevaren van social media in relatie tot privacy. Wat voor de website geldt, geldt dat ook voor Twitter? Hoe ziet het met filmpjes op You Tube? Wij willen samen met enkele ouders en leerkrachten kijken op welke manier wij als school de privacy van onze kinderen, onze leerkrachten en onze ouders het beste kunnen beschermen zonder dat dit ten koste gaat van de transparantie die wij als school willen uitstralen. Liesbeth Hondelink, ouder van onze school,en vanwege haar werk deskundig op dit terrein, heeft onlangs een presentatie gehouden over dit onderwerp in het team. Zij wil graag betrokken blijven bij dit onderwerp. Wij zoeken nog één of twee andere ouders die het leuk, interessant en/of belangrijk vinden om hier met de school over na te denken.  Interesse? Neem dan even contact op met school. Loop even binnen in mijn kantoortje, stuur even een mailtje () of bel even 0570 621511.