Logo-De-Sleutel-transparant

De kind-ouder-gesprekken zijn in volle gang. Tot 28 november doen leerlingen in deze gesprekken verslag aan hun ouders van hun ervaringen met het werken met het portfolio. Mocht u zich nog niet ingetekend hebben voor een gesprek, wilt u dit dan zsm doen.
De gesprekken van groep 8 beginnen binnenkort ook. In de groep-8-gesprekken wordt er naast het portfolio ook tijd ingeruimd voor een oriëntatie op het schooladvies.  
Voor de duidelijkheid: met het kind-ouder-gesprek komen de traditionele 10-minuten-gesprekjes te vervallen. Wanneer er aanleiding toe is, zal de groepsleerkracht naast de kind-ouder-gesprekken contact met u
opnemen voor een extra gesprek. Ook als u zorgen hebt over resultaten of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) kunt u een gesprekje aanvragen bij de leerkracht(en).

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top