De kind-ouder-gesprekken zijn in volle gang. Tot 28 november doen leerlingen in deze gesprekken verslag aan hun ouders van hun ervaringen met het werken met het portfolio. Mocht u zich nog niet ingetekend hebben voor een gesprek, wilt u dit dan zsm doen.
De gesprekken van groep 8 beginnen binnenkort ook. In de groep-8-gesprekken wordt er naast het portfolio ook tijd ingeruimd voor een oriëntatie op het schooladvies.  
Voor de duidelijkheid: met het kind-ouder-gesprek komen de traditionele 10-minuten-gesprekjes te vervallen. Wanneer er aanleiding toe is, zal de groepsleerkracht naast de kind-ouder-gesprekken contact met u
opnemen voor een extra gesprek. Ook als u zorgen hebt over resultaten of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) kunt u een gesprekje aanvragen bij de leerkracht(en).