Logo-De-Sleutel-transparant

De kind-ouder-gesprekken zijn in volle gang. Tot 28 november doen leerlingen in deze gesprekken verslag aan hun ouders van hun ervaringen met het werken met het portfolio. Mocht u zich nog niet ingetekend hebben voor een gesprek, wilt u dit dan zsm doen.
De gesprekken van groep 8 beginnen binnenkort ook. In de groep-8-gesprekken wordt er naast het portfolio ook tijd ingeruimd voor een oriëntatie op het schooladvies.  
Voor de duidelijkheid: met het kind-ouder-gesprek komen de traditionele 10-minuten-gesprekjes te vervallen. Wanneer er aanleiding toe is, zal de groepsleerkracht naast de kind-ouder-gesprekken contact met u
opnemen voor een extra gesprek. Ook als u zorgen hebt over resultaten of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) kunt u een gesprekje aanvragen bij de leerkracht(en).

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top