Logo-De-Sleutel-transparant

De kind-ouder-gesprekken zijn in volle gang. Tot 28 november doen leerlingen in deze gesprekken verslag aan hun ouders van hun ervaringen met het werken met het portfolio. Mocht u zich nog niet ingetekend hebben voor een gesprek, wilt u dit dan zsm doen.
De gesprekken van groep 8 beginnen binnenkort ook. In de groep-8-gesprekken wordt er naast het portfolio ook tijd ingeruimd voor een oriëntatie op het schooladvies.  
Voor de duidelijkheid: met het kind-ouder-gesprek komen de traditionele 10-minuten-gesprekjes te vervallen. Wanneer er aanleiding toe is, zal de groepsleerkracht naast de kind-ouder-gesprekken contact met u
opnemen voor een extra gesprek. Ook als u zorgen hebt over resultaten of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren) kunt u een gesprekje aanvragen bij de leerkracht(en).

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
maandag 19 aug 2019

Zoeken op deze site

Go to top