Tijdens de gezamenlijke ouderavond van de ouderraad en de medezeggenschapsraad op woensdag 8 oktober jl. heeft de MR haar jaarverslag van het schooljaar 2013-2014 gepresenteerd.   
In dit schooljaar stonden een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda:


Dit waren o.a.:

  • het proces rondom de invoering van Andere Tijden.
  • de organisatorische samenwerking tussen de Sleutel, de Nicolaasschool en de BSO/ Brede School tot het vormen van het Kindcentrum Schalkhaar
  • het tot stand komen en vormen van de combinatiegroepen 5/6 en 6/7 binnen de Sleutel.  

Voor het schooljaar 2014/15 verwacht de MR een verdere inhoudelijke ontwikkeling van het Kindcentrum Schalkhaar (introductie doorgaande ontwikkelingslijn), naast onderwerpen zoals de renovatie van het schoolgebouw, de bestuurlijke fusie van het OPOD met de montessorischolen en het schooljaarplan 2015-2019.