Logo-De-Sleutel-transparant

Namens het team Hanny Brinkman, Greta Molendijk en Josty Kistemaker. Wegens het vertrek van Hanny  Brinkman, zal Erwin Jongbloed als nieuw lid namens het team deelnemen aan de MR.   
Namens de oudergeleding zaten Liesbeth Hekkers (gr 5, 6 en 8), Susan van der Zwaag (gr 5 en 8) en Ulrike Weis ten Elsen (gr 5 en 7) in de MR. Helaas neemt Susan van der Zwaag per het nieuwe schooljaar afscheid als MR-lid en zijn we daarom op zoek naar een nieuwe collega voor de oudergeleding. Gezien de bezetting van de oudergeleding hebben we de voorkeur voor ouders uit de onderbouw; dus groep 1 en 2 om op die manier de inbreng vanuit deze groepen te waarborgen.  Neem contact op met Ulrike Weis ten Elsen of  Liesbeth Hekkers via voor meer informatie.  
De Sleutel werd in de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigd door Greta Molendijk en Marieke Franken.  
Noot: Een uitgebreid verslag van de grote ouderavond wordt binnenkort op de website van De Sleutel gepubliceerd.

Binnenkort

'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019
Hemelvaart, alle kinderen vrij
donderdag 30 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 07 juni 2019
Tweede Pinksterdag - alle kinderen vrij
maandag 10 juni 2019
Studiedag
dinsdag 11 juni 2019

Zoeken op deze site

Go to top