Namens het team Hanny Brinkman, Greta Molendijk en Josty Kistemaker. Wegens het vertrek van Hanny  Brinkman, zal Erwin Jongbloed als nieuw lid namens het team deelnemen aan de MR.   
Namens de oudergeleding zaten Liesbeth Hekkers (gr 5, 6 en 8), Susan van der Zwaag (gr 5 en 8) en Ulrike Weis ten Elsen (gr 5 en 7) in de MR. Helaas neemt Susan van der Zwaag per het nieuwe schooljaar afscheid als MR-lid en zijn we daarom op zoek naar een nieuwe collega voor de oudergeleding. Gezien de bezetting van de oudergeleding hebben we de voorkeur voor ouders uit de onderbouw; dus groep 1 en 2 om op die manier de inbreng vanuit deze groepen te waarborgen.  Neem contact op met Ulrike Weis ten Elsen of  Liesbeth Hekkers via voor meer informatie.  
De Sleutel werd in de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigd door Greta Molendijk en Marieke Franken.  
Noot: Een uitgebreid verslag van de grote ouderavond wordt binnenkort op de website van De Sleutel gepubliceerd.