Logo-De-Sleutel-transparant

Namens het team Hanny Brinkman, Greta Molendijk en Josty Kistemaker. Wegens het vertrek van Hanny  Brinkman, zal Erwin Jongbloed als nieuw lid namens het team deelnemen aan de MR.   
Namens de oudergeleding zaten Liesbeth Hekkers (gr 5, 6 en 8), Susan van der Zwaag (gr 5 en 8) en Ulrike Weis ten Elsen (gr 5 en 7) in de MR. Helaas neemt Susan van der Zwaag per het nieuwe schooljaar afscheid als MR-lid en zijn we daarom op zoek naar een nieuwe collega voor de oudergeleding. Gezien de bezetting van de oudergeleding hebben we de voorkeur voor ouders uit de onderbouw; dus groep 1 en 2 om op die manier de inbreng vanuit deze groepen te waarborgen.  Neem contact op met Ulrike Weis ten Elsen of  Liesbeth Hekkers via voor meer informatie.  
De Sleutel werd in de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigd door Greta Molendijk en Marieke Franken.  
Noot: Een uitgebreid verslag van de grote ouderavond wordt binnenkort op de website van De Sleutel gepubliceerd.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
maandag 18 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top