Logo-De-Sleutel-transparant

Op woensdag 8 oktober vindt de Grote Ouderavond plaats. Tijdens deze avond zullen de ouderraad en de medezeggenschapsraad verslag doen van het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt er gekeken naar de plannen voor het komende schooljaar. Er wordt financieel verslag gedaan, de begroting voor het komende jaar wordt besproken en de ouderbijdrage voor het komende jaar wordt vastgesteld.. U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan beide geledingen. Wanneer u niet aanwezig kunt ijzn, maar wel de verslag in wilt zien, kunt u deze via de mail opvragen.

Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van het nieuwe (rap)portfolio van De Sleutel. Op een praktische manier maakt u kennis met de wijze waarop hiermee in de klassen gewerkt wordt.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aanwezig kunt zijn.

De ouder- en de medezeggenschapsraad  

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top