Op woensdag 8 oktober vindt de Grote Ouderavond plaats. Tijdens deze avond zullen de ouderraad en de medezeggenschapsraad verslag doen van het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt er gekeken naar de plannen voor het komende schooljaar. Er wordt financieel verslag gedaan, de begroting voor het komende jaar wordt besproken en de ouderbijdrage voor het komende jaar wordt vastgesteld.. U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan beide geledingen. Wanneer u niet aanwezig kunt ijzn, maar wel de verslag in wilt zien, kunt u deze via de mail opvragen.

Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van het nieuwe (rap)portfolio van De Sleutel. Op een praktische manier maakt u kennis met de wijze waarop hiermee in de klassen gewerkt wordt.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u aanwezig kunt zijn.

De ouder- en de medezeggenschapsraad