Als het goed is hebt u vorige week een mail ontvangen met een link  voor de 4-jaarlijkse-ouderenquête voor de school. Inmiddels hebben 25 gezinnen deze enquête ingevuld. Bedankt hiervoor. Voor een representatief is het belangrijk dat de respons op de enquête zo groot mogelijk is.  De link staat nog tot de herfstvakantie open.
De enquête is in principe anoniem. Wanneer u toch reactie wilt naar aanleiding van uw input, wilt u dat dan even aangeven. Behalve de ouderenquête worden er in deze periode ook een leerkrachten en een leerlingenenquete (groep 6-7-8) afgenomen. De resultaten van de enquêtes worden in het team, in de MR en bovenschools besproken. Ze worden onder andere gebruikt voor het nieuw te schrijven schoolplan voor de periode 2015-2019.