Logo-De-Sleutel-transparant

Als het goed is hebt u vorige week een mail ontvangen met een link  voor de 4-jaarlijkse-ouderenquête voor de school. Inmiddels hebben 25 gezinnen deze enquête ingevuld. Bedankt hiervoor. Voor een representatief is het belangrijk dat de respons op de enquête zo groot mogelijk is.  De link staat nog tot de herfstvakantie open.
De enquête is in principe anoniem. Wanneer u toch reactie wilt naar aanleiding van uw input, wilt u dat dan even aangeven. Behalve de ouderenquête worden er in deze periode ook een leerkrachten en een leerlingenenquete (groep 6-7-8) afgenomen. De resultaten van de enquêtes worden in het team, in de MR en bovenschools besproken. Ze worden onder andere gebruikt voor het nieuw te schrijven schoolplan voor de periode 2015-2019.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
donderdag 21 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top