Logo-De-Sleutel-transparant

Als het goed is hebt u vorige week een mail ontvangen met een link  voor de 4-jaarlijkse-ouderenquête voor de school. Inmiddels hebben 25 gezinnen deze enquête ingevuld. Bedankt hiervoor. Voor een representatief is het belangrijk dat de respons op de enquête zo groot mogelijk is.  De link staat nog tot de herfstvakantie open.
De enquête is in principe anoniem. Wanneer u toch reactie wilt naar aanleiding van uw input, wilt u dat dan even aangeven. Behalve de ouderenquête worden er in deze periode ook een leerkrachten en een leerlingenenquete (groep 6-7-8) afgenomen. De resultaten van de enquêtes worden in het team, in de MR en bovenschools besproken. Ze worden onder andere gebruikt voor het nieuw te schrijven schoolplan voor de periode 2015-2019.

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top