Logo-De-Sleutel-transparant

In het kader van het optimaliseren van een ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 12 jaar vinden we het als gezamenlijke scholen belangrijk dat informatie die van het belang is voor het functioneren van uw kind(eren) op de buitenschoolse opvang en vice versa met elkaar gedeeld kan worden. Enkele voorbeelden:

  • Een bijzondere gebeurtenis op school;
  • Ziekte of overlijden in de familie;
  • Medische informatie;
  • Enzovoort.

Als de groepsleider van de buitenschoolse opvang van dergelijke zaken op de hoogte is, kan hij of zij bepaalde reacties van een kind beter plaatsen en eventueel ondersteuning bieden als dat nodig is. We gaan ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Mocht dat wel zo zijn, neemt u dan even contact op (Gert Katerberg).
Wanneer er een uitgebreidere overdracht tussen de groepsleerkracht  / de intern begeleider van onze school en de medewerker/ co√∂rdinator  van de buitenschoolse opvang nodig is, bijvoorbeeld over een specifieke aanpak van een kind , zullen we van te voren contact met u opnemen. In sommige situaties wordt u ook uitgenodigd voor een dergelijk overleg.

Namens het KC Schalkhaar,
Gert Katerberg

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top