Logo-De-Sleutel-transparant

De meeste startgesprekken tussen ouders en leerkrachten zijn achter de rug. Hoewel we op team- en MR-niveau nog niet formeel geëvalueerd hebben, lijken de ervaringen overwegend positief. Leerkrachten geven aan waardevolle informatie te ontvangen van ouders, die anders later of helemaal niet tot hen was gekomen; enkele ouders hebben laten weten dat een individueel contactmoment aan het begin van jaar een goede start van hun kind bevordert. Het eerste lijntje tussen leerkracht en ouder is gelegd.

Binnenkort

voorjaarsvakantie
maandag 18 feb 2019
Nieuwsbrief
vrijdag 22 feb 2019
week van de luizencontrole
maandag 25 feb 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 01 mrt 2019
studiedag: alle leerlingen vrij
vrijdag 01 mrt 2019
piekdag: alle leerlingen vrij
maandag 04 mrt 2019
kixxx
vrijdag 08 mrt 2019
rapport mee naar huis
vrijdag 08 mrt 2019
contactavond
dinsdag 19 mrt 2019
nieuwsbrief
vrijdag 29 mrt 2019

Zoeken op deze site

Go to top