Logo-De-Sleutel-transparant

De meeste startgesprekken tussen ouders en leerkrachten zijn achter de rug. Hoewel we op team- en MR-niveau nog niet formeel geëvalueerd hebben, lijken de ervaringen overwegend positief. Leerkrachten geven aan waardevolle informatie te ontvangen van ouders, die anders later of helemaal niet tot hen was gekomen; enkele ouders hebben laten weten dat een individueel contactmoment aan het begin van jaar een goede start van hun kind bevordert. Het eerste lijntje tussen leerkracht en ouder is gelegd.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Geen evenementen

Zoeken op deze site

Go to top