Logo-De-Sleutel-transparant

De meeste startgesprekken tussen ouders en leerkrachten zijn achter de rug. Hoewel we op team- en MR-niveau nog niet formeel geëvalueerd hebben, lijken de ervaringen overwegend positief. Leerkrachten geven aan waardevolle informatie te ontvangen van ouders, die anders later of helemaal niet tot hen was gekomen; enkele ouders hebben laten weten dat een individueel contactmoment aan het begin van jaar een goede start van hun kind bevordert. Het eerste lijntje tussen leerkracht en ouder is gelegd.

Binnenkort

'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019
Hemelvaart, alle kinderen vrij
donderdag 30 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 07 juni 2019
Tweede Pinksterdag - alle kinderen vrij
maandag 10 juni 2019
Studiedag
dinsdag 11 juni 2019

Zoeken op deze site

Go to top