Logo-De-Sleutel-transparant

De komende twee schooljaren doet onze school mee aan het project leerKRACHT. Dit project richt zich op verbetering van de alledaagse schoolpraktijk door het van en met elkaar leren van leerkrachten. Met leerKRACHT gaan we als school structureel aan de slag met het afleggen van lesbezoeken, elkaar feedback geven, samen lessen voorbereiden en het samen doelen stellen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Er wordt actief gewerkt aan een cultuur van “Elke dag samen een beetje beter.’


We zullen dit schooljaar in twee groepen deelnemen aan het traject leerKRACHT. De leerkrachten die binnenkort beginnen worden op donderdag 18 september en vrijdag 19 september ondergedompeld in de methodiek van leerKRACHT, de zogenaamde bootcamp.  De leerkrachten van groepen 1 t/m 4 die gewoonlijk op de die dag lesgeven zullen dan niet aanwezig zijn.

De vervanging is als volgt geregeld:
Groep 1    juf Tjitske vervangt
Groep 2    invaller
Groep 3    juf Ine vervangt
Groep 4    invaller

Mochten er zich bijzonderheden voordoen tijdens deze dagen, die niet op het niveau van de groepsleerkracht kunnen worden afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met Jennifer Kamman, coördinator bovenbouw. De overige MT-leden, Anja, Josty en Gert, zullen namelijk ook de bootcamp van 18 en 19 september bijwonen.

Binnenkort

Tweede Paasdag
maandag 22 apr 2019
Paaslunch
dinsdag 23 apr 2019
inloopavond / kijkavond
donderdag 25 apr 2019
rapportfolio
donderdag 25 apr 2019
'mei'vakantie
zaterdag 27 apr 2019
Koningsdag
zaterdag 27 apr 2019
week van de luizencontrole
maandag 06 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 10 mei 2019
avondvierdaagse
maandag 13 mei 2019
nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019

Zoeken op deze site

Go to top