Zoals u wellicht uit de plaatselijke media heeft begrepen, is er behoorlijk wat ‘reuring’ ontstaan rond de huisvesting van scholen in Deventer. De gemeente heeft groen licht gegeven voor de nieuwbouw van Kindcentrum Borgele. Daarmee lijkt een eerste stap gezet in het op gang brengen van renovatie- en nieuwbouwplannen in de gemeente. Natuurlijk gaat het volgens ons veel te langzaam. Het besluitvormingsproces heeft meer dan een jaar stil gelegen. Doordat het overleg tussen de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente weer op gang is gekomen, is de verwachting dat er in de loop van dit schooljaar ook duidelijkheid komt over de renovatie van onze school. Wordt vervolgd...