Bennie Teunissen is deze week gestart als vast conciërge op De Sleutel. Hij heeft vorig jaar conciërge Piet , die nu met pensioen is, al enkele maanden vervangen. Welkom terug!
Erwin Jongbloed is de nieuwe leerkracht van groep 8. Hij stelt zich hieronder even voor:


Erwin JongbloedNa de zomervakantie ben ik, Erwin Jongbloed, als nieuwkomer het team van OBS de Sleutel komen versterken. Na jaren van lesgeven in Loo ( Bathmen ) sta ik nu in Schalkhaar voor groep 8. Ik ben in 1962 geboren in Deventer en via Diepenveen in Bathmen terecht gekomen. Daar woon ik met mijn vrouw Herma en twee zonen, Niels en Stef. Ik vind het leuk om actief bezig te zijn. Na vele jaren te hebben gevoetbald ben ik nu actief tennisser. Vooral voor het voetbal heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan.  Ik kan erg genieten van een vakantie op Terschelling. Dat heb ik leren kennen door een aantal jaren recreatiewerk daar te doen. Thuis mag ik graag in en rond het huis klussen, al heb ik daar niet altijd de tijd voor. Op zonnige dagen zitten we dan graag in onze heerlijke tuin.
Nu de eerste dagen achter de rug zijn, kan ik zeggen dat ik het erg naar mijn zin heb hier op school. De kennismaking met leerlingen, ouders en team voelde als een warm bad. We gaan er samen een mooie tijd van maken.

Karla TwigtKarla Twigt volgt juf Ery op en begeleidt individuele leerlingen en groepjes leerlingen in de bovenbouw. Hieronder stelt zij zich voor:
Deze week ben ik op De Sleutel begonnen als onderwijsassistent voor de groepen 5 t/m 8. Mijn naam is Karla Twigt. Ik ben de opvolgster van Ery Bloemen. Ik ben sinds een jaar terug in het basisonderwijs na een behoorlijke tijd andere werkzaamheden verricht te hebben. Vorig jaar heb ik als onderwijsassistent gewerkt op twee andere basisscholen in Deventer. Daarvoor ben ik 5 jaar leerkracht NT2 (Nederlands als tweede taal) geweest. Toen gaf ik op een ROC les aan asielzoekers die een status hadden gekregen en een inburgeringscursus volgden. Daarvoor heb ik 14 jaar op diverse asielzoekerscentra in Overijssel gewerkt. Hier gaf ik ook Nederlandse les aan asielzoekers, maar had daarnaast diverse andere taken. Ik ben mijn loopbaan begonnen als onderwijzeres in Rotterdam. Met het klimmen der jaren heb ik er bewust voor gekozen onderwijsassistent te worden; een functie die toch wat rustiger is, dan onderwijzeres of lerares, waarbij je verantwoordelijkheid voor een hele klas draagt. Ik ben ontzettend blij, dat mij nu op De Sleutel de mogelijkheid geboden wordt dit werk uit te oefenen, dat ik heel graag doe. Ik ga me bezighouden met het individueel of in kleine groepjes begeleiden van kinderen die extra aandacht nodig hebben en verheug me op het komende schooljaar.

Annemieke KlaversAnnemieke ten Dam gaat de kinderen op woensdag gymles geven. Hieronder stelt zij zich voor:
Ik ben Annemieke ten Dam, woon in Deventer met mijn dochtertje van 4. Ik werk sinds 3 jaar met veel plezier op de Nicolaasschool in Schalkhaar.
De meeste kinderen en ouders kennen me van de BSO. Ik werk op de BSO met de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Daarnaast draai ik op de Nicolaasschool de tussen schoolse opvang en geef ik Rots en Water (weerbaarheidstraining) aan de groepen 6, 7 en 8.
Op de Nicolaasschool heb ik vorig jaar gym gegeven aan de groepen 5 en 6 en dit jaar ga ik gym geven aan de groepen 3 en 4. Ik geef ook de kleutergym en ga de kinderen van de Sleutel gym geven. De kinderen van de Sleutel krijgen op woensdag les van mij (toestellen), de vaste leerkracht geeft de spellessen.  
Ik heb er veel zin in en we maken er een leuk en leerzaam jaar van!

Vanuit Sine Limite, ons samenwerkingsverband passend onderwijs, volgt Elise Meijerikg Yvette Schenk op. Elise is één dagdeel per week aan onze school verbonden voor begeleiding van leerlingen met speciale arrangementen en voor de coaching van leerkrachten. Ook Elise is een bekend op de Sleutel. Enkele jaren geleden was zij hier ambulant begeleider voor moeilijk lerende kinderen.