Grote zaal

Momenteel zijn we bezig met de herinrichting van de grote zaal. De grote zaal werd tot nu onder andere gebruikt als eetruimte tijdens het overblijven.  Met de nieuwe schooltijden is het mogelijk om de zaal functies te geven. Zo zal de schoolbibliotheek verhuizen naar de grote zaal. De zaal zal nog meer gebruikt worden als werkplek voor leerlingen. Tijdens de grote pauzes kan de ruimte gebruikt worden als speel- en ontspanningsruimte. Er staat al een goed geoutilleerde spelletjeskast en we hebben twee lekkere zitbanken aangeschaft.
Voor het speellokaal (het gedeelte met de blauwe vloer) zijn er voor de kleutergym nieuwe toestellen en materialen aangeschaft. Alle materialen zijn verrijdbaar en gemakkelijk te demonteren. Op die manier kunnen we ze gewoon meenemen na de verbouwing van ons schoolgebouw. De nieuwe materialen zijn een mooie impuls voor het bewegingsonderwijs aan de jonge kinderen op De Sleutel.

Stiltelokaal

Het lokaal naast lokaal 4 is ingericht als stilteruimte voor leerlingen van groep 5-8 die behoefte hebben aan rust in de pauzes. Op andere momenten kan de ruimte gebruikt worden voor handvaardigheid en brede schoolactiviteiten. De leerlingen van groep 1-4 die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving kunnen terecht in het 3plus-lokaal. Vanzelfsprekend is toezicht bij beide lokalen geregeld.
Verwijderde noodlokalen
In de zomervakantie zijn de noodlokalen weggehaald. De ruimte die daardoor nu achter de school ontstaan is, moet zo spoedig mogelijk worden aangepakt. Wij vinden het gevaarlijk zoals het er nu bij ligt. Verder ziet er gewoon niet uit. De gemeente heeft toegezegd hier op korte termijn mee aan het werk gaan.

Renovatie

In september starten de gesprekken tussen de schoolbesturen en de gemeente over de patstelling rond renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. Momenteel staan alle ingediende plannen, waaronder het renovatieplan van de Sleutel,  in de wacht. Bij bouwactiviteiten die op dit moment plaatsvinden  gaat het om voorstellen die al eerder zijn geaccordeerd door de gemeente. De verwachtingen over de gesprekken tussen schoolbesturen en gemeente zijn positief, maar men doet op dit moment nog geen enkele uitspraak over de mogelijke start van renovatiewerkzaamheden voor onze school.