Bij de hoofdluiscontrole van afgelopen woensdag is in veel groepen hoofdluis geconstateerd. Na een zomervakantie is het vaak druk op de hoofden van kinderen. Ouders van leerlingen met hoofdluis zijn benaderd. Op de website www.hoofdluizen.nl staan verschillende tips en adviezen voor de bestrijding van hoofdluis. Ook wanneer uw kind geen hoofdluis heeft, is het in deze periode raadzaam om regelmatig te controleren.
De hercontrole vindt plaats op maandag 1 september. De groepen die dan gecontroleerd worden (in verband met geconstateerde hoofdluis) zijn de groepen 1, 4, 6/7 en 8.
Mocht u willen assisteren bij de verschillende luizencontroles, dan kunt u dit aangeven bij Erika Kranenburg ().  Het luizenteam bestaat nu uit 8 ouders. Met een grotere groep gaat het gewoon net iets sneller.