Van diverse omwonenden hebben wij de laatste weken klachten gekregen over het parkeren rondom de school. We willen graag goede buren blijven met de buurt. Daarnaast hebben hun klachten vaak te maken met verkeersveiligheid. En dat laatste is ook in het belang van uzelf en van uw kind(eren).
 • Het parkeren op en naast de Kolkmansweg is niet toegestaan. Het afzetten van uw zoon of dochter levert bovendien onoverzichtelijke verkeerssituaties op. ;
 • Het afzetten van kinderen op de Bakkerskamp is gevaarlijk. Vlak voor en vlak na schooltijd is het hier een (fiets)drukte van belang;
 • Wanneer u uw auto parkeert in één van de hofjes, wilt u dan rekening houden met de parkeervakken. De toe-rit naar de Ganzeboomsweg is geen parkeergebied. 
In de afgelopen weken zijn er enkele leuke fotoseries gemaakt die wij nog niet op deze site hebben getoond.
Hieronder de series die nog niet waren gepubliceerd:

Weekopening 11 november 2013
Tijdens deze weekopening was groep 4 de klassenact.
Klik hier voor de fotoserie.

EHBOles voor overblijfmoeders
Na 3 ochtenden van zowel theorie als praktijk zijn de vaste overblijfmoeders weer helemaal up  to date wat betreft de Eerste Hulp bij Kinderen en Ongelukken. Dames, bedankt voor jullie inbreng, taart en enthousiasme. Groet Anita Rog.
Klik hier voor de fotoserie.

156-Sinterklaas 05-12-2013, de SleutelDonderdagochtend 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten op obs de Sleutel.
Elk jaar is het weer een verrassing op welke wijze de Sint en zijn pieten de school bezoeken.
Dit keer stond Sint in de aanhanger achter een enorme trekker. Americo kreeg namelijk nieuwe hoeven en de buurman van de hoefsmid was zo vriendelijk sinterklaas te brengen.

De mijter van Sinterklaas is weg!
Boris boef heeft hem gevonden en wil er veel geld voor hebben.
Hoe loopt het af?
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben vol spanning gekeken naar de poppenkastvoorstelling en weten inmiddels dat alles weer goed komt.

Eindelijk was het dan zover. De grote finale van de voorleeswedstrijd.
Vier leerlingen uit groep 7 en uit groep 8, mochten na in de klas te hebben gewonnen, voorlezen voor de hele school.
Alles was goed voorbereid. De kinderen in de zaal zaten vol spanning te wachten. Op het toneel stond een voorleestroon, waar de kandidaten op mochten zitten.

Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele schoenendoos een onvergetelijk cadeau! Kinderen in Nederland doen als “Schoenmaatjes” iets concreets voor vriendjes in arme landen. De schoendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. Zij vinden zo’n cadeau erg bijzonder! De schoolspullen uit de schoenendoos helpen de kinderen op school en geven hen een betere toekomst.

De groepen 1 t/m 5  gaan meedoen aan dit project. Volgende week worden folders uitgedeeld. Hierin staat alle informatie over het project schoenmaatjes. In de week van 15 november moeten de dozen worden ingeleverd.
Het is herfst en overal vallen de blaadjes van de bomen. Dat is leuk, want je kan er heerlijk in spelen, maar het geeft ook wel veel rommel. En als al dat blad te lang blijft liggen kan het heel glad worden in de straat. Daarom gaan er in Deventer altijd heel veel mensen aan het werk om het blad op te ruimen. Daar kan jij bij helpen! Bennie Bladman van de Deventer Schoon Familie houdt een spannende Bladverzamelwedstrijd En jouw school doet mee!
Van maandag 28 oktober tot en met donderdag 7 november staat er een bladkorf naast het schoolplein. Daarin mag je alle bladeren gooien die je maar vinden kan. Pas wel op dat er geen afval bij zit want dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Je mag blad van huis meenemen, je ouders vragen om te helpen, de stoep van de buren aanvegen, maar het leukste is het natuurlijk om met z’n allen in de buurt van de school bladeren te harken en te vegen.

Na overleg met het overblijfteam hebben we afgesproken om vanaf maandag aanstaande de groepen 3 t/m 8 in drie etappes te laten eten.
 • Groep 3 en 4 eten tot 12.15 uur
 • Groep 5 en 6 eten van 12.15 tot 12.30 uur
 • Groep 7 en 8 eten van 12.30 tot 12.45 uur.

Bovenstaande maatregel heeft te maken met het grote aantal kinderen dat gebruik maakt van het overbijven. Op deze manier verwachten we het eten tijdens het overblijven op een gezelliger en rustiger manier te kunnen laten verlopen.

Grote ouderavond en thema-avond
De grote ouderavond is druk bezocht dit jaar. Een verslag van de bijeenkomst heeft Gert inmiddels aan u verstuurd. Het filmpje dat door de MR is gemaakt met de kinderen wordt binnenkort op de website geplaatst.
Voorstel nieuwe schooltijden
In de MR is gesproken over het nieuwe voorstel van Gert Katerberg over andere schooltijden op de Sleutel. U ontvangt volgende week een mail van de directeur met daarin het voorstel en een toelichting. Net zoals vorig schooljaar zal er  weer een ouderraadpleging plaatsvinden. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.
Hierbij doen wij een oproep aan belangstellenden voor het lidmaatschap van de ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad is een wettelijk verplicht orgaan dat voor het samenwerkingsverband van scholen toezicht houdt, meepraat en meedenkt over passend onderwijs. Mocht u interesse hebben om in deze raad zitting te nemen, neemt u dan even contact op met Gert Katerberg. De eerste informatieronde voor belangstellenden heeft afgelopen dinsdag al plaatsgehad, maar het is nog steeds mogelijk om u aan te melden.

Hanny Brinkman (juf in groep 4) is het nieuwe MR-lid namens de personeelsgeleding. Zij volgt Esther Kleine-van Onzen (juf in groep 8) op. Hanny neemt voorlopig voor een jaar de secretarisfunctie van de MR op zich. Data MR-vergaderingen: Komend schooljaar zijn de MR-vergaderingen op: Data MR -vergaderingen:
 • 10-09-2013
 • 29-10-2013
 • 10-12-2013 
 • 25-03-2014
 • 20-05-2014
 • 24-06-2014
De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.
Onze stichting heeft de verantwoordelijkheid voor het beleid op 16 basisscholen in Deventer en omgeving. Vanuit de MR heeft er altijd een lid uit de oudergeleding en een lid uit het team zitting in de GMR. Greta Molendijk heeft namens het team zitting in de GMR. Aangezien de leden vanuit de oudergeleding van de MR geen tijd hebben om zitting te nemen in de GMR is er vorig schooljaar een oproep gedaan of iemand buiten de MR interesse had. Het leek mij (Marieke Franken) wel interessant om te weten wat de beweegredenen voor verschillende besluiten zijn en daar over mee te praten en daarom (en omdat er verder niemand anders was) neem ik nu deel aan de GMR.

Mijn naam is Marijke Slagter, kindertrainer- en coach bij Opgroeien in Aandacht. Opgroeien in Aandacht biedt Mindfulness voor kinderen van 4 t/m 14 jaar in de vorm van een 8- of 10-weekse training. Mindfulness is met milde, niet oordelende aandacht aanwezig zijn in het moment. Door kinderen hiermee te laten oefenen, leren ze aandacht te geven aan innerlijke ervaringen. Mindfulness helpt kinderen tot rust te komen en leert ze omgaan met de vele prikkels van deze tijd. Het kan kinderen helpen bij: een hoofd vol piekergedachten, weinig zelfvertrouwen, slecht in slaap kunnen vallen, rusteloosheid, spanning, verdriet en angst. Positieve effecten van Mindfulness voor kinderen zijn: meer zelfvertrouwen, rust, het herkennen en om kunnen gaan met lastige gevoelens en gedachten, een betere concentratie, vriendelijkheid en verdraagzaamheid en meer balans en plezier.

Afgelopen maandag heeft het team van de Sleutel een uitgebreide training ontvangen in het voeren van gesprekken met kinderen. Deze gespreksvaardigheden gaan we inzetten bij het werken met een portfolio. In een portfolio laat een kind onder andere zien aan welke doelen hij of zij de achterliggende periode gewerkt heeft en op welke manier het hem of haar gelukt is om deze doelen te bereiken. Dit sluit nauw aan bij de nieuwe ontwikkelingen in de daltonwereld, waarin reflectie met kinderen een belangrijk thema is. In gesprekken met de leerkracht leert het kind zijn eigen doelen te stellen en wordt een plan gemaakt om deze doelen te bereiken.

30 oktober 2013 / Onze school doet ook dit jaar weer mee met de bladactie.
Op het schoolplein maar ook daarbuiten wordt deze week veel blad verzameld.
Vandaag heeft groep 3 onder begeleiding van groep 8 erg goed geholpen!

Filmpjes, muziek, drama, dans, kunstwerken en vooral heel veel spelletjes op de afsluiting van de themaweken ‘Lekker in je vel met sport en spel’. Het team van daltonschool De Sleutel heeft daarin een koppeling gemaakt tussen het thema van de Kinderboekenweek over sport en spel en het werken aan een sociaal emotioneel thema.

inloopavond2.350px

deventer-nee-tegen-pestenOns initiatief wordt van harte ondersteund door onze Ambassadeur Burgemeester Andries Heidema. Zegt u net als hij NEE tegen pesten?
Pesten heeft en verdient uw aandacht. Eén op de 10 basisschoolleerlingen wordt gepest. Binnenkort worden scholen bij wet verplicht om pesten op effectieve wijze tegen te gaan. Het signaleren, voorkomen en aanpakken van pesten wordt een kerntaak van scholen.

Woensdagochtend 2 oktober zijn de SEO themaweken en de kinderboekenweek officieel geopend. De leerlingenraad had hierbij een belangrijke rol en stond met knikkende knieën al om 8 uur op school. Onder bekendmaking van het kinderboekenweekthema: ‘Klaar voor de start!!!’ stormden zij door de kaft van een enorm boek het podium op om stukjes voor te lezen uit boeken die goed passen binnen de themaweken. Dominique sloot af met een mooi gedicht.
Meester Gert zorgde vervolgens voor wat beweging in de zaal met een leuk spel.

Volgende week dinsdag, 8 oktober, vindt de jaarlijkse grote ouderavond plaats van de MR en de OR. De avond start met een kort formeel gedeelte, waarin MR en OR verantwoording afleggen over het vorige schooljaar en vooruitkijken naar het komende schooljaar. Daarna gaat de avond over in een thema-avond over de Toekomst van de Sleutel. Gastspreker is Jan Rensink, directeur-bestuurder van het openbaar primair onderwijs Deventer.

Hij zal iets vertellen over toekomstige ontwikkelingen in het (Deventer-)onderwijs. Daarna is er een brainstorm workshop over de toekomst van onze school, waarin een beroep gedaan wordt op uw actieve en creatieve inbreng.

Van 2 t/m 13 oktober is het kinderboekenweek. Het thema is Klaar voor de start.
Speciaal voor de Kinderboekenweek schreef Harmen van Straaten het Kinderboekenweekgeschenk Je bent super...Jan!
Voor jonge kinderen is er het Prentenboek Zzz, gemaakt door Loes Riphagen.
De bibliotheek Deventer heeft verschillende activiteiten georganiseerd: een biebsportquiz, je kunt naar een verfilmd jeugdboek kijken en er wordt in verschillende bibliotheken voorgelezen. Op www.kinderboekenweekdeventer.nl kun je het hele programma vinden.

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

Zomervakantie
maandag 06 juli 2020

Zoeken op deze site