Woensdag 22 februari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan!
Ook op de Sleutel zijn een aantal voorleesgasten geweest.
In groep 1 heeft de vader van Sam een prentenboek voorgelezen, in groep 3 is meneer Dijkerman geweest, en in groep 7 was Nienke Roozendaal van de bibliotheek.
Na het voorlezen werden de kinderen verrast met een bekertje limonade en een koekje.
De komende week wordt er ook in de andere groepen door een gast voorgelezen.

Mede namens alle medewerkers van De Sleutel wil ik u en uw gezin een heel goed 2014 wensen.
Januari en februari zijn in onderwijsland altijd drukke tijden. Binnenkort start weer de CITO-carrousel. Leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen in de komende weken te maken met CITO-toetsen voor de basisvakken. Via het ouderportaal kunt u de resultaten daarvan volgen. In de kleutergroepen zijn de leerkrachten druk met het invullen van het OVM (ontwikkelingsvolgmodel) op basis van observaties. In de oudergesprekken van maart kunnen zij u hierover meer vertellen.

De buitenschoolse opvang die inmiddels 10 jaar bestaat valt met ingang van januari onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nicolaasschool en de Sleutel. Deze samenwerking is tot stand gekomen naar aanleiding van een bredere samenwerking van alle organisaties van kinderopvang in Schalkhaar. Met overgang naar het Kindcentrum Schalkhaar wordt formeel een eerste stap gezet om de relatie tussen onderwijs en kinderopvang te intensiveren en zo te komen tot één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Het 10-jarig bestaan van de BSO en de overgang naar het Kindcentrum Schalkhaar wordt ingeluid met een feestelijk programma dat plaatsvindt op vrijdag 24 januari.

Jennifer Kamman en Eveline Slagter zullen 21, 22 en 23 januari een cursus Rots en Water volgen. Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma en een effectief anti-pest-programma, dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. 

Op de kalender staat aangegeven dat er volgende week weer gewerkt wordt met de techniektorens. Naar aanleiding van de vorige techniekrondes hebben we ervaren dat het praktischer is om de techniekactiviteiten te spreiden over meerdere weken. We hebben afgesproken om de hele maand januari gebruik te maken van de techniektorens.
Het valt ons op dat het laatste jaar het aantal aanmeldingen voor brede-school-activiteiten van vooral de Sleutel-kinderen afneemt, terwijl we de indruk hebben dat het aanbod in die periode juist gevarieerder is. Mocht u hier anders over denken of andere mogelijke verklaringen voor hebben, laat ons dat even weten.
(Gert Katerberg, Greta Molendijk)
In de weken voor de kerstvakantie heeft de leerlingenraad veel ideeën ontvangen voor het thema Binnenstebuiten. Eén van de ideeën is van Sandra de Graaf, moeder van Danio (groep 1) en Jayla (groep 3):
Veel ouders/verzorgers hebben onlangs via hun werk een kerstpakket ontvangen. Dat is leuk, maar er zitten ook vaak dingen in die niet gebruikt worden. Mijn voorstel is om deze dingen / dit voedsel in te zamelen en dit ter beschikking te stellen van de voedselbank in Deventer.

Het Centrum Jeugd en Gezin Deventer start binnenkort weer met ouderbijeenkomsten Triple P. Deze cursus geeft veel handvatten voor ouders met opvoedingsvragen.
De data zijn:
12- groep :
Maandagochtenden van 9.15 tot 11.15 uur START: 27 januari 2014
Dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur START: 4 maart 2014
12+ groep :
Maandagavonden van 19.00 tot 21.00 uur START: 10 februari 2014
Voor meer informatie kunt hier u kijken.

2013-12-18 kerstfeestWoensdag 18 december 2013 vierden wij op school het Kerstfeest.
Vanaf 16.30 waren alle klassen in Kerstsfeer.
Eerst was er een Kerstviering met z'n allen in de grote zaal.
Aansluitend werd er per groep in de klas van het Kerstdiner genoten.
Alle kunderen hadden iets voor de groep meegenomen waardoor er een heerlijke maaltijd ontstond.
Na het diner was er buiten een hele gezellige Kerstmarkt.

Bekijk heel veel mooie foto's van dit feest via deze link.
Afgelopen 5 december was er weer een grote play back show.
Veel kinderen hadden weer thuis geoefend  en zaten zenuwachtig in de zaal te wachten op hun beurt. De jury had het ook dit jaar weer erg moeilijk om een winnaar te kiezen.

Ik typ dit stukje terwijl overal in de school Sinterklaasliedjes uit de klassen klinken. December, een gezellige tijd.
Maandag 9 december wordt de school in kerstsfeer gebracht. Mocht u mee willen helpen, vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom. Bijzonderheden met betrekking tot de kerstviering vindt u in de uitnodiging van de ouderraad, die als bijlage van deze nieuwsbrief meegaat. Donderdag 19 december mogen de kinderen uitslapen en worden ze vanaf 9.30 uur op school verwacht. De laatste schooldag van dit jaar, vrijdag 20 december, is een gewone schooldag. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 4 ‘s middags vrij zijn. De overige groepen hebben de hele dag school.
Judith Helderman is 22 november om 17.01 uur bevallen van een dochter Lois. We wensen Judith, haar man en haar dochter Nova veel geluk. 

Nog meer feestelijk nieuws: Eveline Slagter, leerkracht van groep 6 en 7, is in verwachting. Zij zal eind maart met zwangerschapsverlof gaan.  De kinderen en de ouders van de desbetreffende groepen zijn reeds geïnformeerd.

Piet Roosen is, zoals u ongetwijfeld weet,  in september geopereerd aan zijn knie. Het gaat nog helemaal niet goed. Piet moet binnenkort opnieuw onder het mes. In zijn knie zijn botsplintertjes gevonden die ervoor zorgden dat Piet nauwelijks herstelde. De verwachting is dat Piet nog geruime tijd afwezig zal zijn. Tot die tijd zal Bennie Teunissen de  werkzaamheden van Piet voor zijn rekening blijven nemen.

Met ruim 70 ouders hebben we op 8 oktober nagedacht over de ideale school. Met een klein groepje enthousiaste ouders ben ik om tafel gaan zitten om de positieve input van die avond verder uit te werken. Om het accent te leggen op concrete veranderingen in de school, hebben we ons betiteld als doetank (in plaats van denktank.) In de leerlingenraad is op eenzelfde manier gewerkt aan het dromen van de ideale school. De ideeën en suggesties die ouders op grote ouderavond naar voren hebben gebracht en de voorstellen van de leerlingen van de leerlingenraad komen in grote lijnen met elkaar overeen.

Wellicht heeft u ze al zien hangen, die ronde kleurige prikbordjes bij elke ingang.  Tijdens de eerste doetank-bijeenkomst hebben we gezocht naar een manier om ouders actiever te betrekken bij hetgeen op school leeft, om gebruik te maken van ideeën, tips en vragen van ouders.  Onze ervaring is dat oproepen via mail niet altijd respons op leveren. Met het ideeënbord hopen we op een levendige uitwisseling tussen school en ouders en tussen ouders onderling.
Zoals u in het artikel Binnenstebuiten hebt kunnen lezen, wordt de prikbord tot de kerstvakantie gebruikt om ideeën te genereren die bij dat thema passen.
foto toeten en blazen dec 2013 400 pix lang

Foto: Introductie les De Sleutel groep 6, vrijdag 22 november 2013

foto bladactie dec 2013 350 pix breedEn de winnaar van de bladactie is geworden....  De Sleutel in Schalkhaar!
Bij de downloads vindt u u een uitnodiging voor deze informatieavond.

{jd_file file==178}
Bij de downloads vindt u een overzicht van deze maandactiviteiten.
{jd_file file==179}
Op zaterdag 14 december zal de, inmiddels bekende, kerstmarkt plaatshebben op het dorpsplein.
Uiteraard gaat deze weer gepaard met een tekeningenactie voor de kinderen.
De leerkrachten zullen aan de kinderen kleurplaten uitreiken, die ze kunnen kleuren en deze kunnen dan ingeleverd worden tot vrijdag 13 december om 18.00 uur bij de Novy of Uw drogist Marianne van der Liende.
Van diverse omwonenden hebben wij de laatste weken klachten gekregen over het parkeren rondom de school. We willen graag goede buren blijven met de buurt. Daarnaast hebben hun klachten vaak te maken met verkeersveiligheid. En dat laatste is ook in het belang van uzelf en van uw kind(eren).
  • Het parkeren op en naast de Kolkmansweg is niet toegestaan. Het afzetten van uw zoon of dochter levert bovendien onoverzichtelijke verkeerssituaties op. ;
  • Het afzetten van kinderen op de Bakkerskamp is gevaarlijk. Vlak voor en vlak na schooltijd is het hier een (fiets)drukte van belang;
  • Wanneer u uw auto parkeert in één van de hofjes, wilt u dan rekening houden met de parkeervakken. De toe-rit naar de Ganzeboomsweg is geen parkeergebied. 

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

Zomervakantie
maandag 06 juli 2020

Zoeken op deze site