Het jaar vliegt voorbij. Nog maar 7 weken en dan is het al zomervakantie. Momenteel wordt er in de klassen veel aandacht besteed aan de themaweken over Vriendschap. Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad de themaweken op passende wijze geopend. Het team heeft op de planken gestaan met een Vriendschapslied, waarin het thema op ludieke wijze werd verbeeld. Op dinsdag 27 mei bent u van harte uitgenodigd voor de inloopavond. U kunt dan zien op welke wijze in de groepen aandacht is besteed aan het thema Vrienden.
Maandag 19 mei wordt onze conciërge Piet Roosen 65 jaar. Het zou een leuke verrassing voor Piet zijn als hij die dag (of de dagen eromheen) bestookt wordt met felicitatiekaartjes. Helaas kan Piet zijn carrière niet werkzaam afsluiten. Sinds september kampt Piet al met problemen aan zijn knie en heeft hij al twee operaties ondergaan. Hij heeft nog steeds teveel last om te kunnen werken. Aan het eind van het schooljaar nemen we officieel afscheid van Piet.
Wanneer het schooljaar ten einde loopt, willen ouders en kinderen graag weten met welke leerkrachten zij na de zomervakantie te maken krijgen. Omdat de huidige groep 8, die van school gaat, bestaat uit 34 leerlingen en we dat met he leerlingenaantal uit de huidige groep 1 niet gaan compenseren, zullen we het komend schooljaar op De Sleutel met één groep minder moeten doen. Dat betekent dat we in schooljaar 2014-2015 gaan draaien met twee combinatiegroepen.

Komend schooljaar gaan we over naar een continurooster. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dan dezelfde begin- en eindtijden:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
- Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Voorbereidingen om dit te realiseren, zijn in volle gang. U ontvangt in de week van 26 mei hierover een brief met een concrete uitwerking van het continurooster.

Maandag 19 mei start de avondvierdaagse. Het is opgehouden met regenen , de zon is gaan schijnen. Als dit weer een beetje aanhoudt, worden het vast fantastische wandeldagen. Er doen dit schooljaar ongeveer 40 leerlingen van de Sleutel mee. Dat zijn er veel meer dan vorig schooljaar. Vanuit de Nicolaas lopen zo’n 80 kinderen mee. Schalkhaar is dus goed vertegenwoordigd.
Zoals al eerder vermeld staan de plannen om De Sleutel te renoveren nog steeds op een laag pitje. Momenteel worden er vanwege de collegewisseling van de gemeente Deventer geen gesprekken gevoerd om uit de impasse te komen van het conflict tussen de gezamenlijke schoolbesturen. Na de installatie van het nieuwe college wordt gepoogd om de situatie rond de huisvestingsgelden vlot te trekken. Wanneer hierover iets te melden is, zal ik u informeren.
Direct na de twee weken meivakantie starten we met het project “Vrienden” Dit is een thema uit de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling "Goed gedaan". Op maandagochtend 12 mei zal in samenwerking met de leerlingenraad om 08.35 in de grote zaal de opening van de themaweken plaatsvinden.
Vorig jaar kwam het thema vriendschap al voorbij en dat was een succes. Dit jaar willen we (met name in de midden- en bovenbouw) inzetten op: “omgangsvormen op internet”. Kinderen krijgen hier steeds meer mee te maken en we willen kinderen bewust maken van de risico’s die Internet met zich meebrengt. Hierbij kun je denken aan cyberpesten of chatten met vreemden etc.
De kernwoorden die passen bij het thema vrienden zijn: samen, plezier en vertrouwen. Iedere groep zal dagelijks naast de lessen uit de methode op eigen wijze invulling geven aan de themaweken.
We sluiten de themaweken af met een inloopavond voor familie op dinsdag 27 mei van 18.30 uur tot 19.30 uur. Op die avond worden ook de Freerunner-silhouetten feestelijk onthuld.
In het weekend van 23, 24 en 25 mei viert Schalkhaar feest: Schalkhaar Life! Ook dit jaar staan er weer veel kids-activiteiten op het programma. Op maandag 12 mei om 19.30 uur worden op OBS De Sleutel de verrassingzakjes gemaakt die ieder jaar worden uitgedeeld op de beide scholen in Schalkhaar. Hierbij is hulp van ouders / grote zussen / broers van harte welkom.
Vind je het leuk om te helpen, meld je dan aan bij: Ilona Veldwijk: of bij:
Mocht je het bij andere onderdelen van Schalkhaar Life! leuk vinden om als vrijwilliger te helpen dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!
Houd onze website www.schalkhaarlife.nl in de gaten voor meer informatie over het weekend.
Het kindcentrum Schalkhaar organiseert in samenwerking met Spring in ’t Veld en Kiekeboe een rondje
Jong Schalkhaar voor ouders van de kleutergroepen van de basisscholen en ouders die gebruik maken van de kinderopvang Schalkhaar. Tijdens deze avond kunnen deze ouders op verschillende locaties interessante workshops bijwonen. De ouders van groep 1 en 2 zijn hierover al geïnformeerd. U kunt zich nog opgeven tot 12 mei bij
Het Paasontbijt was weer een succes. Er was heerlijk eten meegebracht door de kinderen en er was meer dan genoeg voor iedereen.
De paashaas maakte er samen met de kinderen een gezellige ochtend van. In de groepen 1, 2 en 3 heeft hij samen met de kinderen naar eieren gezocht en bij de andere groepen kwam hij langs om heerlijk chocolade-eitjes uit te delen.

Door het slechte weer van de afgelopen dagen zijn de sportvelden in Schalkhaar te nat.
Daarom heeft de organisatie van het Schoolvoetbaltournooi besloten dat het woensdag niet door kan gaan.
Schoolvoetbal zal dit jaar ook niet op een andere datum worden georganiseerd.

Begin april, de tulpen bloeien, er zit al weer blad aan de bomen. Alweer een week fantastisch weer achter de rug. Als de natuur zo in de war is, dan kunnen we er het beste maar van genieten. De school staat tot de meivakantie weer bol van activiteiten.
De komende weken zal er in verschillende groepen gewerkt worden met de techniektorens.
Woensdag wordt er gevoetbald en op 25 april vinden de Koningsspelen plaats.

Onder leiding van de Leeuwenkuil heeft onze school meegedaan aan een kunstproject. Door ziekte van Greta en Gert is de communicatie voorafgaand aan het project niet helemaal goed gelopen, maar dat heeft geen effect gehad op de creatieve reuring die de afgelopen weken in de school heerste. Alle kinderen zijn creatief in de weer geweest met het thema Freerunning. Op de ouderavond aan het begin van dit schooljaar kwam de ruige school al even om de hoek kijken. Dit is een stoere uitwerking ervan.

Eén ouder heeft zich bereid verklaard om een rol te spelen in de organisatie van de Straatspeeldag. Enkele andere ouders overwegen dit nog. Het zou heel leuk zijn als beide scholen, Nicolaas en Sleutel, Schalkhaarbreed een actieve rol hebben in de straatspeeldag van 11 juni. Wanneer u interesse heeft om op die dag of in de voorbereidingen uw steentje bij te dragen, geef dat even door aan Arno, de leerkracht van groep 6 () Bij Arno kunt u ook terecht als u lid wilt worden van de verkeerscommissie. Deze commissie werkt nauw samen met de verkeerscommissie van de Nicolaasschool en speelt een rol in het organiseren van het verkeersexamen voor groep 7, de straatspeeldag en de verkeersveiligheid in en om de scholen.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn al druk met de voorbereidingen voor kamp. Al jaren is het een goed gebruik op de Sleutel de kinderen hier zelf verantwoordelijk voor te maken. De kinderen kunnen hierbij natuurlijk wel wat hulp gebruiken. Het idee ontstaan om het volgende te organiseren:
Een kleedjesmarkt/braderie op woensdag 21 mei van half 12 tot ongeveer 14.00 u op school.

Van maandag 19 t/m 22 mei wordt de avondvierdaagse gelopen. Dit jaar lopen wij samen met beide scholen uit Schalkhaar. Samen staan wij sterk. Binnenkort krijgt u hier een aparte brief over. Opgave is al mogelijk via .
Het is weer lente! De zon schijnt, de narcissen bloeien en de hommels zoemen weer volop rond. Ook gaan de natuurprojecten op de Sleutel weer van start. In mei gaan we op pad met 3 verschillende groepen. We gaan het Sporenpad lopen met groep 3 op 14 mei, de woensdag daarop (21 mei) doen we het project Bodem- en Waterdieren met groep 5 en als laatste project dit schooljaar gaan we met groep 6 naar Bussloo. Voor de kinderen altijd een ontzettend leuke en leerzame dag, maar om het allemaal voor elkaar te krijgen hebben we jullie als ouders wel nodig.

Hieronder de herziene versie van het protocol mobiele telefoon.  
Het gebruik van een mobiele telefoon (bellen, sms’en, internetten, foto’s en filmpjes maken, etc.) is voor leerlingen van De Sleutel tussen 8.15u en 15.00u niet toegestaan. Op het schoolplein en in het gebouw is het apparaat uitgeschakeld en opgeborgen in tas of rugzak of in de la van de leerkracht. Ook tijdens schoolreisjes, excursies etc. gelden deze regels.

In de nieuwsbrief van februari noemden wij de gewijzigde normeringen van de Citotoetsen. Deze normering staat echter noch niet in ons administratiesysteem. Dit zal volgens de laatste gegevens van de beheerder van Parnassys, het systeem waar wij gebruik van maken, in juni plaatsvinden.
Oud-leerling Silje van den Berg heeft meegedaan met de liedjeswedstrijd van de Kinderen voor Kinderen-musical ‘Waanzinnig Gedroomd’. Ze zit nu bij de laatste 12. Om er voor te zorgen haar liedje wordt gezongen in de musical en ook op de nieuwste KvK-CD komt, heeft ze zoveel mogelijk stemmen nodig. Helpen jullie haar mee? Stem dan nu via onderstaande link op Silje van den Berg uit Schalkhaar en deel de link met jouw vrienden via Facebook en Twitter.

http://www.waanzinniggedroomd.nl/stemmen

Binnenkort

Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender verder ingevuld.

Zoeken op deze site