Van 2 t/m 16 oktober worden er in het kader van de SEO-themaweken verschillende activiteiten en lessen georganiseerd rondom het thema ‘Lekker in je vel met sport en spel’. Kernwoorden vanuit het karakter van de school die passen bij dit thema zijn: jezelf, eerlijkheid en respect (de subthema’s). Dit thema sluit aan bij dat van de kinderboekenweek: ‘Klaar voor de start!’, dat in dezelfde periode valt.

Alle ouders en kinderen bedankt voor felicitaties, kaartjes tekeningen, cadeautjes die San en ik hebben mogen ontvangen in verband met de geboorte van onze dochter Teuntje. Grote verrassing was het grote dekbed en speelkleed dat alle kinderen van de school hebben gemaakt. Prachtige vrolijke kleuren en dat allemaal in babystijl.
Overigens, moeder en dochter maken het goed. Teuntje groeit als … kool!
Gert Katerberg

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is er een 3+ groep bij ons in school gekomen. Hieronder vertellen de leerkrachten Esther Koldewijn (rechts op foto) en Michal Samara (links op foto) wat over deze groep:
Hallo allemaal,
Om te beginnen willen we heel kort uitleggen wat een drie plus groep inhoudt.
Peuters van 3 jaar (in ons geval komen de peuters van het asielzoekscentrum) mogen 5 ochtenden bij ons komen. Hier krijgen ze extra begeleiding en leren ze spelenderwijs beter Nederlands.

Vanuit ParnasSys ontvingen wij het volgende bericht:
Beste ParnasSys Ouderportaal gebruiker,
Ons ouderportaal was volgens ons toe aan een nieuw design. Met het nieuwe frisse ontwerp zijn de ouders nu nog meer betrokken. Mede doordat het vernieuwde ontwerp nu ook geschikt is voor de mobiele telefoon en de tablet! Het portaal past zich flexibel aan het apparaat aan. Vanaf 24 oktober a.s. zullen de ouders het vernieuwde Ouderportaal te zien krijgen.

Hallo allemaal, mijn naam is Suzanne van Mierlo. Ik doe de opleiding de PABO.  Ik zit nu in mijn vierde leerjaar. Dit betekent dat ik in juli klaar ben. Vanaf augustus loop ik stage in groep 4. Dit doe ik elke donderdag en vrijdag en dit blijf ik doen tot en met januari. In mijn vrije tijd werk ik bij de Kruidvat en geeft ik dansles aan kinderen en volwassenen met een beperking. Ik hoop op een leuke, leerzame stage! Groetjes, Suzanne.

Op zaterdag 2 november 2013 organiseert Sportbedrijf Deventer in samenwerking met verschillende partners  - scoutingvereniging, Helicon studenten Outdoor & Adventure, de reddingsbrigade, fitnesscentra, vrijwilligers van survivalvereniging Bathmen en nog veel meer anderen - het uitdagende sportevenement De Fitste van Deventer!

Op zaterdag 12 okt. vindt er op het dorpsplein in Schalkhaar een kledingmarkt plaats van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Iedereen heeft wel kleding over. Het past niet meer, of je draagt het niet meer. Vooral gezinnen met kinderen houden vaak veel kleding over waar hun kind is uitgegroeid. Vaak zitten er nog hele mooie dingen bij waar een ander weer heel blij van wordt. Tegen kleine bedragen kan er tijdens deze kledingmarkt leuke en betaalbare kleding gekocht worden. Ook kun je onderling ruilen.

Dinsdag 8 oktober, vindt de jaarlijkse grote ouderavond plaats van de MR en de OR. De avond start met een kort formeel gedeelte, waarin MR en OR verantwoording afleggen over het vorige schooljaar en vooruitkijken naar het komende schooljaar. Daarna gaat de avond over in een thema-avond over de Toekomst van de Sleutel. Gastspreker is Jan Rensink, directeur-bestuurder van het openbaar primair onderwijs Deventer.

Meester Gert krijgt van de hele school een warme deken voor zijn pasgeboren dochter Teuntje.
Op maandag 23 september is tijdens de weekopening de nieuwe leerlingenraad gepresenteerd.
Vorige week zijn de kinderen tijdens een heuse verkiezing door hun klasgenoten gekozen als hun klassenvertegenwoordigers.
De leerlingenraad van dit schooljaar bestaat uit: Mika en Dominique (groep 8), Fleurie en Mansur (groep 7), Jorn en Maud (groep 6) en Gaby en Jelte (groep 5).
Tijdens de weekopening hebben ze allemaal in het kort verteld waarom ze graag in de leerlingenraad wilden. En het komende schooljaar zullen ze natuurlijk regelmatig met meester Gert vergaderen.
leerlingenraad
De leerlingraad van afgelopen schooljaar neemt afscheid!
Jonas, Brit, Felix, Floor, Pepijn, Wana, Lotte en Sietse; heel erg bedankt voor jullie inzet!
Vlak voor de zomervakantie heeft de Tintaan contact gezocht met De Nicolaasschool en De Sleutel om te informeren naar mogelijkheden om een 3+groep te huisvesten in één van de scholen. Het gaat om een peutergroep met kinderen van het asielzoekerscentrum Schalkhaar, die momenteel taalonderwijs krijgt op de Tintaan. Omdat er in de onderbouw van onze school twee extra lokalen zijn, ligt het voor de hand om de 3+groep in De Sleutel te huisvesten.

Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor de groepsouderavonden voor groep 2 t/m 7.
De groepsouderavond voor groep 1 vindt plaats op maandag 16 september en de groepsouderavond van groep 8 op 1 oktober. Hiervoor bent of wordt u uitgenodigd door de groepsleerkrachten.
Piet Roosen, onze conciërge, is de komende weken niet aanwezig op de Sleutel in verband met een knieoperatie. Herstel zal waarschijnlijk een week of zes in beslag nemen. Tot die tijd neemt Bennie Teunissen de taken van Piet over. Bennie is op maandag en donderdag op De Sleutel te vinden.
Zoals u wellicht weet is Martin Pothof, leerkracht van groep 5 en 7, bezig met een re-integratietraject. Wij zijn blij dat Martin na lange afwezigheid op maandagen en dinsdagen weer op school is.
Gezien de ervaringen tot nu toe zal Martin zich in eerste instantie richten op de terugkeer in groep 5. Wanneer dit het geval is, zal Martin geleidelijk lesgevende taken overnemen in  groep 7. Dit zal zeker niet voor de herfstvakantie gebeuren.
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook weer een aantal studenten van Saxion (PABO) en ROC Aventus (opleiding onderwijsassistent) die op De Sleutel hun stage vervullen.
In groep 1 loopt Yvet Evers stage, een tweedejaars PABO-student.
Nancy Principe is de ROC-stagiaire van groep 3. Zij is een bekend gezicht, want vorig schooljaar gaf ze les in groep 1.

Wanneer u naar school telefoneert en wij zijn in gesprek, hoort u geen ingesprektoon. De telefoon lijkt gewoon over te gaan. De beste tijd om ons te bereiken om ziekmeldingen en dergelijke door te geven, is overigens tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Tijdens lestijden is niet altijd iemand aanwezig om de telefoon op te nemen.
Beste ouders, Wanneer kinderen overblijven en vragen of ze bij iemand anders mogen eten, dan willen wij van de ouders een briefje waarop staat dat zij dat goed vinden. Het moet niet zo zijn, dat ouders denken, mijn kind eet op school en achteraf anders horen. Dus geen briefje, niet met een ander mee naar huis. Bedankt voor uw medewerking. - De overblijfmedewerkers
Vorige week vrijdag hebben alle groepen deelgenomen aan het educatieve verkeersprogramma Streetwise van de ANWB. Op Twitter en op de website is hiervan in foto’s verslag gedaan. In praktische workshops hebben de kinderen kennis gemaakt met het belang van goed gedrag in het verkeer.
In het verlengde daarvan wil ik uw aandacht vragen voor de werkgroep Verkeer in Schalkhaar.

In plaats van 16 oktober gaat groep 4 op woensdag 30 oktober speuren naar sporen in de natuur. Dit jaar is dat niet bij Klooster Sion maar aan de Averlose Houtweg. Deze weg ligt iets voor de afslag naar Klooster Sion (vanuit Schalkhaar bekeken). Bij groep 4 komt binnenkort alle informatie te hangen. En natuurlijk de oproep voor ouders om mee te rijden en/of mee te lopen.

Binnenkort

Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender verder ingevuld.

Zoeken op deze site