Iedereen gaat nu eerst genieten van een lange zomervakantie. Daarna hopen we elkaar weer gezond en gebruind terug te zien op 18 augustus. We openen het nieuwe schooljaar om 8.30 uur op het grote plein. U als ouder bent hierbij ook van harte uitgenodigd. Na de openingsactiviteit, die ongeveer een kwartier duurt, kunt u met uw kind(eren) een kijkje nemen in het nieuwe lokaal.
(Wanneer het regent, gaan de leerlingen met of zonder hun ouders eerst naar hun nieuwe lokaal. Daarna trappen we het schooljaar gezamenlijk af in de grote zaal. Hierbij kunnen helaas wegens ruimtegebrek geen ouders aanwezig zijn.)