Volgende week ontvangt u meer informatie over het nieuwe continurooster. Nu volstaan wij even met een overzicht van de tijden voor het komende schooljaar en het vakantierooster.

Schooltijden 
Dag Begintijd Eindtijd
Maandag 08.30 uur 14.15 uur
Dinsdag 08.30 uur 14.15 uur
Woensdag 08.30 uur 12.15 uur
Donderdag 08.30 uur 14.15 uur
Vrijdag  08.30 uur 14.15 uur

Schoolvakanties schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie  11 oktober t/m 19 oktober 2014
Kerstvakantie  20 december 2014 t/m 4 januari 2015
Voorjaarsvakantie  21 februari t/m 1 maart 2015
Meivakantie  2 mei t/m 15 mei 2015
Zomervakantie  4 juli t/m 16 augustus 2015
Aan het eind van het schooljaar ontvangt u een activiteitenoverzicht met de belangrijkste data. Daarop staan ook de studiedagen voor 2014-2015 vermeld.